O działalności PHPU „Izol-Plast” Sp. z o. o.

Nasza firma jest pierwszą w Polsce produkującą materiały elektroizolacyjne do łączenia oraz wykonywania napraw kabli i przewodów oponowych elektroenergetycznych ekranowanych średniego i niskiego napięcia, przeznaczonych do pracy w podziemiach kopalń. Posiadamy ponad 25-letnie doświadczenie w produkcji zestawów do łączenia kabli i przewodów typu IZOLRUT. W zestawach wykorzystywana jest technika tzw. odtwarzania wszystkich warstw występujących w kablach i przewodach metodą nawijania – znaną jako „wickeltechnik”.

W ciągu swej długoletniej działalności nasze Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe wyprodukowało ponad 75.000 zestawów naprawczych różnych typów, stosownie do potrzeb naszych klientów. Jesteśmy dealerem i autoryzowanym serwisem firm: TAB-Polska Sp. z o. o., Exide Sonneschine.

Nasze produkty są uznane nie tylko w kraju, ale także za granicą. Jednym z głównych ich odbiorców są kopalnie położone na terenie Czech. Z usług naszej firmy korzysta ponad 30 kopalń węgla kamiennego i miedzi. Do dziś wyeksportowaliśmy do Czech 9500 zestawów naprawczych.

Wyłączny dostawca baterii akumulatorowych typu SBS-4 z certyfikatem ATEX

Od roku 1995 wszystkie nasze wyroby posiadają oznaczenie fabryczne znakiem firmowym podanym w nagłówku, zastrzeżonym w Urzędzie Patentowym RP jako znak ochronny. W 1995 r. PHPU styczniu „Izol-Plast” Sp. z o. o. stał się autoryzowanym serwisem francuskiej firmy Oldham, a od stycznia roku 1996 był autoryzowanym serwisem firmy „ELMAR-ZREMB-BATERIE” Sp. z o. o. Gliwice oraz jej dealerem. Posiadamy certyfikaty tych firm na montaż zespołów energetycznych dla baterii akumulatorowych typu SBS-4 oraz SBS-5 dla lokomotyw dołowych, a także dla baterii stacjonarnych. Od 1999 roku nasza firma oferowała ogniwa trakcyjne produkcji angielskiej firmy Chloride Motive Power z przeznaczeniem do w/w lokomotyw. Posiadamy również certyfikat Accumulatorenfabrik Sonnenschein GmbH na montaż baterii stacjonarnych produkowanych przez tę firmę.

Dostawca przewodów firmy Prysmian

W latach 1994 – 2004 współpracowaliśmy z firmą ABB, a następnie ABB Industrial Components w zakresie dostaw wyłączników SH-630/M Modul na rynek polski, oraz części zapasowych do tych wyłączników. Od 1998 roku współpracujemy z firmą Prysmian Group, (dawniej PIRELLI Kabel und Systeme GmbH & Co. KG). Jesteśmy obecnie jej wyłącznym przedstawicielem, dostarczając wysokonapięciowe i niskonapięciowe przewody firmy Prysmian dla polskiego górnictwa podziemnego.

Od 2007 do 2009 roku byliśmy wyłącznym przedstawicielem firmy EUROBAT Sp. z o. o. w zakresie dostaw ogniw do baterii ognioszczelnych typu SBS-4, 4A, 4B oraz SBS-5, 5A. Od 2010 roku jesteśmy wyłącznym przedstawicielem firmy TAB Polska w zakresie dostaw ogniw do baterii ognioszczelnych typu SBS-4, 4A, 4B oraz SBS-5, 5A posiadających certyfikat „ATEX”.

Przeciwwybuchowe baterie akumulatorowe

Od 2005r. jesteśmy członkiem Śląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii i bierzemy udział w programie badawczym: „Sterowanie parametrów technicznych układów i automatyzacja procesów technologicznych”.

W 2005r. PHPU „Izol-Plast” Sp. z o. o. wdrożyła System Zarządzania Jakością oparty na normie ISO 9001:2009, co zostało potwierdzone Certyfikatem wydanym przez PRS – Gdańsk. Posiadamy również certyfikat na produkcję urządzeń przeciwwybuchowych wydany przez OBAC Gliwice stosownie do wymagań norm PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011. W 2005r. zostały skonstruowane skrzynie akumulatorowe przeciwwybuchowe typu SBS-4W budowy wzmocnionej typu „e”, opracowane w oparciu o normę europejską PN-EN-60079-7, a rok później poddane certyfikacji ATEX.

W 2008r. został skonstruowany typoszereg ognioszczelnych stacji transformatorowych IT3Sm o mocach 315, 400, 500 i 630 kVA. W 2009r. opracowany został układ zasilania sieci elektroenergetycznych promieniowych połączonych na końcu przy równoległym łączeniu ognioszczelnych stacji transformatorowych typu IT3Sm 400/6/1 lub IT3Sm 630/6/1 oraz typoszereg uniwersalnych skrzynek USO 2-**** przeznaczony do łączenia zarówno górniczych elektroenergetycznych kabli ze sobą jak również elektroenergetycznych przewodów z kablami jak i przewodami na napięcie od 1kV do 3,6/6kV.

Remonty skrzyń akumulatorowych i lokomotywa elektryczna

Firma PHPU „Izol-Plast” Sp. z o. o. posiada Ocenę Zdolności remontu skrzyń akumulatorowych typu SBS-4 i SBS-5 oraz stacji transformatorowych typu IT3Sb, IT3Sc, IT3Sd, IT3Sm i IT3SF-2 wydaną przez OBAC nr OBAC/032/OZR/RO/15, z dnia 15.11.2015 r. wraz z załącznikami, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09.06.2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. Dz.U. Nr 139, poz.1169, załącznik nr 5 p.10.13.4, z dnia 02.09.2002 r.)

W roku 2012 zakończono projekt konstrukcyjny „Lokomotywa elektryczna ELA-44” – wersje 1, 2 lub 3 i dokonano jej certyfikacji. Elektryczna lokomotywa akumulatorowa ELA-44 pracuje w dzierżawie na kopalni Jankowice.

W oparciu o nasze hasło: „IZOL-PLAST na każde Twoje zawołanie – szybko, solidnie i najtaniej” zapraszamy do współpracy oraz służymy radami i pomocą.

W oparciu o nasze hasło, które brzmi: „IZOL-PLAST” na każde Twoje zawołanie – szybko, solidnie i najtaniej zapraszamy do współpracy, służymy radami i pomocą.

Prezes Zarządu

mgr inż. Jarosław Kuczera

flagi programu unijnego funduszu