Urządzenie klimatyzacyjno grzewcze UKD-1,5C

Opis

Urządzenie klimatyzacyjno grzewcze UKD-1,5C

 

Zastosowanie:

Urządzenie klimatyzacyjno grzewcze UKD 1,5C przeznaczone jest do ogrzewania pomieszczeń w podziemiach kopalń, jak np. podszybia, komory remontowe, komory magazynowe, komory obsługi sygnalistów i pompowni głównego odwadniania, a także do suszenia piasku potrzebnego dla przewozu dołowego.

Urządzenie klimatyzacyjno grzewcze typu UKD 1,5C wykonane jest w postaci cylindra ognioszczelnego wyposażonego w zewnętrzne żebra służące do zwiększenia powierzchni oddawania ciepła do otoczenia. Wnętrze komory, w której zlokalizowane są elementy grzejne 3×500 W wypełnione jest piaskiem kwarcowym.

Zasilanie urządzenia wykonane jest poprzez skrzynkę ognioszczelną napięciem 3x220V z zespołu transformatorowego np. typu OZTK, OZTM, OZTU, ZT-045, ZT-145 firmy APATOR MINING oraz ZT-2, ZT-4, ZT-6, ZT-2×2, ZT-2×3 firmy INVERTIM lub innego typu zespołu transformatorowego. Urządzenie załącza/wyłącza się ręcznie przyciskiem na ognioszczelnym zespole transformatorowym.

Dane techniczne

TypDane
Napięcie zasilania UN:3 x 220 V
Prąd fazowy IN:3 x 3,94 A
Moc znamionowa SN:1500 W
Gabaryty:950 x 320 x 250 mm
Masa:ok. 90 kg
Dopuszczalna temperatura zewnętrzna:120oC
Zakres temperatur otoczenia:-20oC do +40oC
Czas trwania impulsu probierczego:450 ms +10%
Stopień ochrony:IP54
Cecha budowy przeciwwybuchowej:Ex d I Mb
Oznaczenie wg ATEX:I M2
Sposób zabudowy:pozycja pionowa skrzynką przyłączową w dół lub

pozioma skrzynką przyłączową od strony dopływu strumienia powietrza

Urządzenia Klimatyzacyjno-Grzewcze typu UKD-1,5C wykonane są ze stali St3S w postaci cylindra ognioszczelnego wyposażonego w zewnętrzne żebra służące do zwiększenia powierzchni oddawania ciepła do otoczenia. Wnętrze komory, w której zlokalizowane są elementy grzejne 3 x 500 W wypełnione jest piaskiem kwarcowym.

Odstępy izolacyjne wykonane są wg normy PN-EN 50019:2005.

Zasilanie urządzenia wykonane jest poprzez skrzynkę ognioszczelną napięciem 3x230V z zespołu transformatorowego np. typu OZTK, OZTM, OZTU, ZT-045, ZT-145 firmy APATOR MINING oraz ZT-2, ZT-4, ZT-6, ZT-2×2, ZT-2×3 firmy INVERTIM lub innego typu zespołu transformatorowego. Urządzenie załącza/wyłącza się ręcznie przyciskiem na ognioszczelnym zespole transformatorowym.

Urządzenie posiada wewnętrzną regulację temperatury zrealizowaną przez trzy termostaty bimetaliczne o temperaturze zadziałania 70°C włączone w obwody zasilające urządzenie.

Urządzenie wyposażone jest dodatkowo w czujnik temperatury o temp. zadziałania 75°C. Jest to zabezpieczenie urządzenia w przypadku nie zadziałania termostatów bimetalicznych, przed rozgrzaniem obudowy urządzenia do temperatury niedopuszczalnej 120°C. Czujnik ten jest włączony w obwody sterowania zespołu transformatorowego . Zadziałanie czujnika temperatury spowoduje wyłączenie zasilania urządzenia. Ponowne samozałączenie się urządzenia klimatyzacyjno-grzewczego po ostygnięciu nie jest możliwe.

Certyfikat

Urządzenie klimatyzacyjno-grzewcze typu UKD-1,5C posiada certyfikat badania typu WE: KDB 06ATEX204X/2 z dnia 13.06.2011r. jako uzupełnienie do certyfikatu badania typu WE: KDB 06ATEX204X z dnia 20.07.2006r.

Urządzenie klimatyzacyjno-grzewcze UKD-1,5C spełnia zasadnicze wymagania zdrowia i bezpieczeństwa dotyczące projektowania i budowy urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej wymienione w Załączniku nr II Dyrektywy 2014/34/UE (Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 06.06.2016r.).

Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spełnienie wymagań norm:

  • PN-EN 60079-0:2009
  • PN-EN 60079-1:2010
  • PN-G 50003:2003

Urządzenie klimatyzacyjno grzewcze UKD-1,5C posiada oznaczenie: 

KDB 06ATEX204X
I M2 Ex d I Mb
 1461

 

Pobierz kartę katalogową:

Urządzenie Klimatyzacyjno-Grzewcze Typu UKD-1,5C

 

 

flagi programu unijnego funduszu