Polityka jakości

Polityka Jakości PHPU „Izol-Plast” Sp. z o. o. wynika z długofalowej strategii rozwoju, tworzącej podstawy znaczącej pozycji Spółki na rynku.

Mając świadomość, że Polityka jakości jest polityką przyszłości, w dążeniu do utrzymania wzrastającej pozycji Spółki na rynku najważniejszym kryterium w naszej działalności jest zadowolenie klienta.

Dążąc do zapewnienia dostępności wyrobów o wysokiej jakości, będących rekomendacją dla przyszłych zamówień, sformułowane zostały następujące strategiczne cele działania:

 

 • ciągłe podnoszenie jakości wyrobów,
 • ciągłe podnoszenie niezawodności i bezpieczeństwa wyrobów,
 • terminowość realizacji zamówień.

 


CELE STRATEGICZNE SPÓŁKI REALIZOWANE SĄ POPRZEZ:

 • zwiększenie efektywności działania firmy poprzez korzystne wzajemne relacje ze stronami zainteresowanymi,
 • systematyczne nadzorowanie zidentyfikowanych ryzyk i szans związanych z prowadzoną działalnością,
 • systemowe podejście do jakości poprzez wdrożenie utrzymywanie i stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością wg standardu ISO 9001:2015 oraz ISO/IEC 80079-34,
 • kształtowanie przekonań, że odpowiedzialność za jakość równa się odpowiedzialności za Spółkę,
 • kształtowanie wśród pracowników przekonania, że jakość uzyskana dzisiaj to referencje dla przyszłych zamówień,
 • systematyczne podnoszenie kwalifikacji załogi w zakresie obsługi klienta, technologii wytwarzania oraz metod zarządzania jakością.

Kierownictwo PHPU „IZOL – PLAST” Sp. z o.o. zapewnia, że Polityka ta jest zrozumiała, wdrożona i utrzymywana na wszystkich szczeblach organizacji i zarządzania.

Rogów, Styczeń 2018

 Prezes zarządu

 mgr inż. Jarosław Kuczera

 

W firmie PHPU „Izol-Plast” Sp. z o. o. wdrożono System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001: 2015 , co zostało potwierdzone certyfikatem nr OBAC / 002 / SZJ / 23 wydanym przez Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp z o. o.

Wdrożenie takiego systemu przynosi szereg korzyści zarówno pracownikom, jak i Firmie:

 

 • zarządzanie firmą jest uporządkowane,
 • zdefiniowana jest polityka firmy,
 • załoga zna cele Firmy i swoją role w ich realizacji,
 • określone jest podejście do jakości,
 • jednoznacznie przyporządkowana jest odpowiedzialność za jakość,
 • określone są kompetencje pracowników
 • wpływ na poprawę jakości produkcji,
 • obniżone są koszty produkcji,
 • możliwość swobodnego funkcjonowania na rynkach światowych,
 • zdobywanie zaufania i zadowolenia klienta.

 

Certyfikat

PODSTAWOWE FILARY SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCI wg ISO serii 9001:2015

 • ORGANIZACJA UKIERUNKOWANIA NA KLIENTA
  Wszystkie organizacje są uzależnione od swoich klientów, stąd powinny one dobrze rozumieć wszystkie obecne i przyszłościowe potrzeby klientów, spełniać wymagania klientów oraz dążyć do tego, aby wychodzić poza oczekiwania klientów.
   
 • KIEROWNICTWO
  Kierownictwo ustala jednolite cele, kierunek i wewnętrzną strukturę danej organizacji. Kierownictwo stwarza również odpowiednie warunki pracy w których pracownicy mogą w pełni i całkowicie przymierzyć się do osiągnięcia celów stojących przed daną organizacją.
   
 • WŁĄCZANIE PRACOWNIKÓW
  Pracownicy tworzą na wszystkich płaszczyznach kręgosłup całej organizacji. Ich pełne zaangażowanie pozwala na całkowite wykorzystanie posiadanych zdolności dla dobra całej Organizacji.
   
 • UKIERUNKOWANIE PROCESOWE
  Ten pożądany wynik pozwala się skutecznie osiągnąć wtedy, kiedy wszystkie środki i czynności tworzące całość będą sterowane jako jeden proces.
   
 • ZARZĄDZANIE ZORIENTOWANE NA SYSTEM
  Dana organizacja musi być poddawana analizie, traktowana i prowadzona jako system wielu wzajemnie na siebie oddziałujących procesów prowadzących do osiągnięcia postawionego celu. Przyczynia się to do podniesienia skuteczności i efektywności danej organizacji
   
 • DOKONYWANIE CIĄGŁEJ POPRAWY
  Stawanie się ciągle lepszym musi być trwałym celem danej organizacji.
   
 • PODEJMOWANIE RZECZOWEJ DECYZJI
  Skuteczne decyzje opierają się zawsze na logicznej względnie intuicyjnej analizie danych i informacji.
   
 • STOSUNKI Z DOSTAWCAMI MUSZĄ SŁUŻYĆ OBU STRONOM
  Jeżeli stosunki pomiędzy daną organizacją a jej dostawcami i odbiorcami kształtują się z korzyścią dla obu stron, to pomaga to tym obu Organizacjom w wytworzeniu zdolności do stworzenia pożądanych wartości.

 

 

flagi programu unijnego funduszu