Wpust uniwersalny kablowy skośny typu WUKS

Opis

Wpust uniwersalny kablowy skośny typu WUKS

 

Zastosowanie:

Wpust uniwersalny kablowy skośny typu WUKS przeznaczony jest do wprowadzania kabli i przewodów o przekroju kołowym do wnętrza urządzeń elektrycznych ognioszczelnych grupy I. 

W zależności od wykonania ( WUKS wyk. 0-6) wpusty umożliwiają wprowadzenie kabli i przewodów o średnicy od 34mm do 69mm.

Wpusty wykonane są jako konstrukcje stalowo-spawane. Uszczelnienie przewodu lub kabla we wpuście jest realizowane za pomocą odpowiedniej uszczelki gumowej.

Typoszereg wpustów WUKS:

WykonanieZakres średnic przewodów [mm]Średnica wew. uszczelki [mm]Średnica wew. podkładki [mm]Średnica wewn. korka metalowego [mm]Średnica wewn. stożka zaciskowego [mm]
Wyk. 0Ø64 – Ø69Ø69 +0,5Ø70 +0,5Ø69 +0,5Ø64 +0,5
Wyk. 1Ø59 – Ø64Ø64 +0,5Ø65 +0,5Ø64 +0,5Ø59 +0,5
Wyk. 2Ø54 – Ø59Ø59 +0,5Ø60 +0,5Ø59 +0,5Ø54 +0,5
Wyk. 3Ø49 – Ø54Ø54 +0,5Ø55 +0,5Ø54 +0,5Ø49 +0,5
Wyk. 4Ø44 – Ø49Ø49 +0,5Ø50 +0,5Ø49 +0,5Ø44 +0,5
Wyk. 5Ø39 – Ø44Ø44 +0,5Ø45 +0,5Ø44 +0,5Ø39 +0,5
Wyk. 6Ø34 – Ø39Ø39 +0,5Ø40 +0,5Ø39 +0,5Ø34 +0,5

Głównymi elementami wpustów WUKS są:

 • korpus z wewnętrznym gniazdem na pierścień uszczelniający,
 • nakładka mocująca,
 • stożek zaciskowy,
 • nakrętka dociskowa,
 • pierścień uszczelniający z elastomeru,
 • podkładki metalowe (2 szt.),
 • pokrywa dolna (opcjonalnie).

Ponadto w dolnej części korpusu znajdują się dwa gniazda pod wpusty WPg-1, które standartowo zaślepione sa korkami metalowymi.

W przypadku kiedy nie jest wprowadzony przewód lub kabel do wpustu przewidziany jest do montażu odpowiedni korek metalowy. Wpust mocowany jest do urządzenia trzema śrubami M16. Pomiędzy korpusem wpustu a osłoną ognioszczelna urządzenia występuje złącze ognioszczelne cylindryczno-kołnierzowe.

Parametry teczniczne

 • gabaryty: 420 x 280 x 225 mm
 • ciężar: 21 kg
 • temperatura otoczenia: -20oC do +40oC
 • położenie pracy: dowolne
 • stopień ochrony: IP54

Certyfikat

Dnia 18.07.2012r. wpust uniwersalny kablowy skośny WUKS otrzymał certyfikat uzupełniający badania typu WE: KDB 05ATEX189U/3

Wpust uniwersalny kablowy skośny WUKS posiada certyfikat badania typu WE: KDB 05ATEX189U z dnia 10.06.2005r.

Główny Instytut Górnictwa, Jednostka Notyfikowana nr 1453 zgodnie z artykułem 9 Dyrektywy 94/9/WE z dnia 23 marca 1994, potwierdza że część lub podzespół będący przedmiotem niniejszego certyfikatu spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące projektowania i budowy urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wymienione w Załączniku nr 2 Dyrektywy 94/9/WE (Rozdział 2 Rozporządzenia MG z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz.2203)

Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spełnienie wymagań norm:

 • PN-EN 60079-0:2009
 • PN-EN 60079-1:2010

Wpust uniwersalny kablowy skośny WUKS posiada oznaczenie:
KDB 05ATEX189U
I M2 Ex d I Mb
1461

 

Pobierz kartę katalogową:

Wpust uniwersalny kablowy skośny typu WUKS

flagi programu unijnego funduszu