Uniwersalne Urządzenie Kontrolno-Zabezpieczające typu UCMI

Opis

Uniwersalne Urządzenie Kontrolno-Zabezpieczające typu UCMI
Uniwersalne Urządzenie Kontrolno-Zabezpieczające typu UCMI

Uniwersalne urządzenie kontrolno-zabezpieczające typu UCMI (Universal Control and Measurement Instrument) zabezpiecza przed skutkami obniżenia stanu izolacji w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego, nie uziemionych, o napięciu znamionowym do 1140 V, 50 Hz, w tym kopalnianych sieciach zasilających urządzenia górnicze w obudowach ognioszczelnych.

Układ elektryczny uniwersalnego urządzenia kontrolno-zabezpieczającego typu UCMI składa się:

 • centralnego zabezpieczenia upływowego,
 • blokującego zabezpieczenia upływowe,
 • dwóch iskrobezpiecznych odizolowanych obwodów sterujących, za pomocą których można wyłączać i blokować stan wyłączenia wyłącznika,
 • układu do pomiaru napięcia (wartość zmierzonego napięcia jest wyświetlana na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym w wierszu poniżej wskazywanej wartości oporności),
 • układu do pomiaru prądu (wartość zmierzonego prądu jest wyświetlana na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym w wierszu poniżej wskazywanej wartości oporności),
 • układu do pomiaru temperatury (wartość zmierzonej temperatury jest wyświetlana na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym w wierszu poniżej wskazywanej wartości oporności),
 • układu umożliwiającego dostosowanie urządzenia typu UCMI do sieci o napięciu 230 V, 500 V i 1000 V.Zadaniem blokującego zabezpieczenia upływowego jest pomiar rezystancji odcinka sieci wyłączonego spod napięcia i w razie obniżenia się tej rezystancji poniżej podanej w tabeli nie dopuszczenie do podania napięcia na kontrolowany odcinek sieci. Przepływający przez rezystancję izolacji doziemnej prąd obwodu pomiarowego przekaźnika blokującego wywołuje na rezystorze pomiarowym spadek napięcia, który to sygnał poprzez separację steruje pracą elektromechanicznego przekaźnika PB. Przekaźnik PB posiada styki dostępne na zaciskach [10], [11], [12].Centralne zabezpieczenie upływowe zapewnia ciągły pomiar rezystancji izolacji Riz we wszystkich fazach znajdującej się pod napięciem sieci elektrycznej. W przypadku gdy oporność izolacji spadnie poniżej określonej w tabeli wartości urządzenia typu UCMI wyłącza sieć spod napięcia.Ponowne podanie napięcia na kontrolowany odcinek sieci będzie możliwe, gdy oporność izolacji tego odcinka wzrośnie powyżej powrotu zabezpieczenia blokującego. Człon centralny zabezpieczenia posiada przekaźnik wykonawczy PC, którego styki dostępne są na zaciskach nr [9], [11], [12].Współpraca członu blokującego z siecią odbywa się przez certyfikowany zespól dławików sztucznego zera DZ-3/1 prod. Izol-Plast.
 • Uniwersalne urządzenie kontrolno-zabezpieczające typu UCMI może być stosowane w stacjach zasilających przekształtniki częstotliwości. Ponadto urządzenie UCMI kontroluje sieci IT w zakresie częstotliwości 0,2 – 60 Hz.

 

Dane techniczne

TypDane
Napięcie zasilania:230 V +15%/-20%, 50 Hz
Rodzaj pracy:ciągła
Pobór mocy:18 VA
Stopień ochrony obudowy:IP 40 / IP 54
Wymiary zewnętrzne:420 x 240 x 190 mm
Obciążalność styków:3 A / 230 V

 

Dane znamionowe

Rezystancje nastawcze członu centralnego CC urządzenia typu UCMI:

UN zabezpieczanej sieciRezystancja nastawcza członu centralnego CC zależnie od uszkodzenia
230 V7 kΩ +20% symetryczne
7 kΩ +20% jednofazowe
400 V, 500 V15 kΩ +20% symetryczne
15 kΩ +20% jednofazowe
1000 V, 1140 V30 kΩ +20% symetryczne
30 kΩ +20% jednofazowe

 

Parametry obwodu pomiarowego członu centralnego CC urządzenia typu UCMI:

TypDane
Napięcie znamionowe pomiarowe115 V prądu stałego
Prąd zwarcia1,9 mA
Impedancja obwodu pomiarowego przy częst. 50 Hz31 kΩ + 30%
Liczba i rodzaj zestyków wyjściowych wykonawczego PC2 styki przełączne

 

Czas zadziałania członu centralnego CC urządzenia typu UCMI:

UN zabezpieczanej sieciCzas zadziałania członu centralnego CC urządzenia typu UCMI
230 Vmax 100 ms
400 V, 500 Vmax 100 ms
1000 V, 1140 Vmax 70 ms

 

Rezystancje nastawcze członu blokującego CB urządzenia typu UCMI:

UN zabezpieczanej sieciRezystancje nastawcze członu blokującego CB
230 V15 kΩ +20%
400 V, 500 V25 kΩ +20%
1000 V, 1140 V50 kΩ +20%

 

Parametry obwodu pomiarowego członu blokującego CB urządzenia typu UCMI:

TypDane
Napięcie pomiarowe16 V ±5% prądu stałego
Prąd zwarcia układu pomiarowego0,45 mA ±5%
Napięcie wyjściowe układu pomiarowegoUo = 17 V

 

Dane na zaciskach [21] i [22]:

TypDane
Napięcie wyjściowe obwodu pomiarowegoUo max = 18,9 V
Prąd wyjściowy obwodu pomiarowegoIo max = 0,60 mA
Pojemność wyjściowa obwodu pomiarowegoCo max = 5 υF
Indukcyjność wyjściowa obwodu pomiarowegoLo max = 600 H
Cecha iskrobezpieczeństwa obwoduobwód niezapalający
Liczba i rodzaj zestyków wyjściowych członu wykonawczego PB1 styk przełączny

 

Parametry wyjściowe obwodów iskrobezpiecznych blokady 1 i 2:

TypDane
Zaciski [X17] i [X18] oraz [X19] i [X20] poziom iskrobezpieczeństwa ib:U0 = ±11,7 V
I0 = ±16,6 mA
P0 = 48 mW
Li = 0 H
Ci = 0 F
L0 = 0,65 H
C0 = 5 μF

 

 

Stalowa obudowa składająca się z podstawy i zdejmowalnej pokrywy zabezpieczona jest antykorozyjnymi powłokami.

Na pokrywie znajduje się wziernik do obserwacji wyświetlacza ciekłokrystalicznego oraz czerwona dioda sygnalizująca przekroczoną temperaturę. Poniżej znajduje się przycisk „Kasowanie” i przycisk „Próba”. Wprowadzenie do urządzenia przewodów możliwe jest poprzez wpusty kablowe. Jeden z wpustów (niebieski kolor) przystosowany jest do wprowadzenia obwodów iskrobezpiecznych.

Obudowa urządzenia typu UCMI może być wykonana w dwóch wersjach stopnia ochrony (IP):

 • wersja do zabudowy w obudowach ognioszczelnych (IP40),
 • wersja do zabudowy w urządzeniach budowy zwykłej (IP54).

Dodatkowo każda wersja obudowy może zostać wykonana w dwóch typach rozstawu śrub mocujących:

 • typ 1 – dostosowany do montowania w komorach aparaturowych przewoźnych stacji transformatorowych,
 • typ 2 – dostosowany do montowania w innych urządzeniach, w tym ognioszczelnych.

Schemat montażu zabezpieczenia typu UCMI w stacjach transformatorowych typu IT3Sm.

Schemat montażowy z wyłącznikiem zabezpieczeniowym z wyzwalaczem zanikowym

Schemat montażowy z wyłącznikiem zabezpieczeniowym z wyzwalaczem wzrostowym

Uniwersalne urządzenie kontrolno-zabezpieczające typu UCMI (Universal Control and Measurement Instrument) zabezpiecza przed skutkami obniżenia stanu izolacji w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego, nie uziemionych, o napięciu znamionowym do 1140 V, 50 Hz, w tym kopalnianych sieciach zasilających urządzenia górnicze w obudowach ognioszczelnych.

Uniwersalne urządzenie kontrolno zabezpieczające typu UCMI, uzyskało pozytywną opinię na zastosowanie w stacjach transformatorowych zasilających przekształtniki częstotliwości, dlatego mogą być stosowane w remontowanych stacjach transformatorowych typu: IT3Sb, IT3Sc, IT3Sd, IT3SF-2 ITe, ITp w zamian za dotychczasowe zabezpieczenie upływowe. Urządzenie typu UCMI po zabudowie w stacjach transformatorowych zgodnie z DT zabudowy wykonaną przez pracownika firmy IZOL-PLAST nie zmniejsza poziomu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego stacji i stacje mogą zachować dotychczasową cechę dopuszczenia.

Po zabudowie urządzenia typu UCMI stacja transformatorowa jest oznaczona dodatkowo tabliczką remontową zakładu remontowego na której jest data i numer remontu oraz typ i numer fabryczny stacji transformatorowej. Dodatkowo po wykonaniu i sprawdzeniu zabudowy urządzenia typu UCMI jest to odnotowane w dokumentach stacji transformatorowej.

Stacje transformatorowe ognioszczelne i nieognioszczelne w których przewiduje się stosowanie uniwersalne urządzenia kontrolno-zabezpieczającego typu UCMI:

 • IT3Sb 315/6, IT3Sb 315/6N, IT3Sb 315/6/Z, IT3Sb 400/6/1, IT3Sb 400/6/1N, IT3Sb 400/6/BM, IT3Sb 400/6/1/BM, IT3Sb 630/6/1,
 • IT3Sd 315/6/Z, IT3Sd 400/6, IT3Sd 400/6N, IT3Sd 400/6/1, IT3Sd 400/6/1N, IT3Sd 400/6/Z, IT3Sd 400/6/1/Z, IT3Sd 500/6, IT3Sd 630/6, IT3Sd 630/6/1,
 • IT3Sc 400/6, IT3Sc 400/6/1, IT3Sc 500/6, IT3Sc 630/6/1, IT3Sc 400/6/MR, IT3Sc 400/6/1/MR, IT3Sc 630/6/1/MR,
 • typoszereg ITe,
 • typoszereg ITp. 

Uniwersalne urządzenie kontrolno-zabezpieczające posiadające certyfikat ATEX FTZÚ 08ATEX0037X z dnia 15.05.2013r. wydany przez Fyzikálně technický zkušební ústav FTZÚ Ostrava, oraz pozytywną opinię nr OBAC/174/TE/08 wydaną przez Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Gliwice, zostało poddane dodatkowym badaniom w zakresie norm EMC celem sprawdzenia możliwości kontroli sieci zasilanych z transformatorów zasilających przekształtniki częstotliwości napięciem 525 V lub 1050 V i o mocach 400 kVA, 500 kVA, 630 kVA.

Po przeprowadzeniu badań i uzyskaniu pozytywnych opinii:
– Ośrodka Badań, Certyfikacji i Atestacji OBAC w Gliwicach, nr OBAC/487/TE/09,
– Instytutu Łączności we Wrocławiu, Zakładu Kompatybilności Elektromagnetycznej, nr Z21/21400939/10, rozszerzono stosowanie uniwersalnego urządzenia kontrolno-zabezpieczającego typu UCMI o możliwości kontroli sieci zasilających przemienniki częstotliwości.

Urządzenie kontroli stanu izolacji, w sieciach z izolowanym punktem zerowym, zainstalowane na zasilaniu przemiennika częstotliwości, kontroluje całą sieć przemiennika częstotliwości łącznie z odpływem i obiektem zasilającym.
Urządzenie kontroli stanu izolacji musi więc wykrywać obniżenie stanu izolacji jak i doziemienie w całej sieci odpływowej z danego transformatora i wyłączać je zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009.

Certyfikaty

Dnia 15.05.2013r. uniwersalne urządzenie kontrolno-zabezpieczające typu UCMI otrzymało certyfikat badania typu WE: FTZU 08ATEX0037X wydany przez Physical-Technical Testing Institute (Fyzikálne technickz zkusebni ustav, s.p), Jednostka Notyfikowana nr 1026 zgodnie z artykułem 9 Dyrektywy Rady 94/9/WE z dnia 23 marca 1994, zaświadcza że w/w użądzenie lub system ochronny sprawdzono na zgodność z podstawowymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczącymi projektu, konstrukcji urządzenia i systemu ochronnego przeznaczonego do stosowania w warunkach zagrożonych wybuchem, które podano w załączniku nr II do niniejszej dyrektywy.
W oparciu o Opinię Techniczną Nr OBAC/478/TE/09 z dnia 18.03.2010 Ośrodka Atestacji i Certyfikacji OBAC (Załącznik nr 1 do opinii OBAC/174/TE/08 z czerwca 2008r.) oraz dodatkowego sprawozdania z badań EMC Nr Z21/21400939/1325/10 z dnia 19.01.2010r. Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego we Wrocławiu rozszerzono zakres stosowania urządzenia typu UCMI.

Uniwersalne urządzenie kontrolno-zabezpieczające typu UCMI może być stosowane w stacjach zasilających przekształtniki częstotliwości.

Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spełnienie wymagań norm:

 • PN-EN 60079-0:2013
 • PN-EN 60079-11:2012

Uniwersalne urządzenie kontrolno-zabezpieczające typu UCMI posiada oznaczenie:
FTZU 08ATEX0037X
I (M2) [Ex ib Mb] I

 1461

 

Pobierz kartę katalogową:

Uniwersalne urządzenie kontrolno-zabezpieczające typu UCMI

flagi programu unijnego funduszu