Uniwersalne skrzynki ognioszczelne typu 2-USO 2

Opis

 

 

 

 

 

Uniwersalne skrzynki ognioszczelne typu 2-USO 2

Przez połączenie dwóch skrzynek typu USO 2-**** za pomocą łącznika uniwersalnego powstaje obudowa ognioszczelna typu 2-USO 2-6402-R, która umożliwia połączenie przewodu o napięciu 3,6/6kV z 6-żyłami roboczymi z dwoma kablami lub przewodami o napięciu 3,6/6kV z 3-żyłami roboczymi. Zastosowanie dodatkowego łącznika uniwersalnego stwarza skrzynkę przelotową. Powstała konstrukcja oznaczona jest 2-USO 2-6402-P.

Uniwersalne skrzynki ognioszczelne typu USO 2-**** przystosowane są do bezpiecznego użytkowania w podziemiach kopalń w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchu pyłu węglowego.

Uniwersalne skrzynki ognioszczelne typu USO 2-**** przeznaczone są do łączenia górniczych kabli elektroenergetycznych ekranowanych wykonanych na bazie termoplastów oraz górniczych przewodów oponowych, w izolacji, powłoce i oponie z elektromerów o napięciach znamionowych nie przekraczających 3,6/6 kV we wszystkich wyrobiskach zakładów górniczych niemetanowych i metanowych.

Typoszereg:

Skrzynka ognioszczelna typu 2-USO 2-****-* wraz z łącznikiem uniwersalnym:

 • 2-USO 2-6402-R – skrzynka z poziomem izolacji 6000 V+20%, z zaciskami prądowymi 400 A, 2 gniazda wpustów kablowych, rozgałęźna
 • 2-USO 2-6402-P – skrzynka z poziomem izolacji 6000 V+20%, z zaciskami prądowymi 400 A, 2 gniazda wpustów kablowych, przelotowa

Skrzynki ognioszczelne typu 2-USO 2-****-* wraz z łącznikiem uniwersalnym posiadają oznaczenie typu: 2-USO 2-****-* gdzie:

 • 2-USO 2 – oznacza skrzynkę ognioszczelną wraz z łącznikiem uniwersalnym,
 • pierwsza * – napięcie znamionowe pracy: 6 – 6000V (max 7200 V),
 • druga i trzecia * * – prąd maksymalny: 40 – max 400 A,
 • czwarta * – ilość gniazd wpustów kablowych: 2 – dwa gniazda wpustów,
 • piąta * – rodzaj skrzynki:
  R – rozgałęźna,
  P – przelotowa.

Uniwersalne skrzynki ognioszczelne typu USO 2-**** posiadają dopuszczenie Wyższego Urzędu Górniczego oraz certyfikat ATEX: OBAC 09ATEX266X z dnia 30.07.2012.

Uniwersalne skrzynki ognioszczelne typu USO 2 -**** mogą być stosowane w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych wyłącznie do łączenia kabli i przewodów ekranowanych.

 

Dane znamionowe

Typ skrzynki2-USO 2-6402-R
2-USO 2-6402-P
Nap znam. Un
Prąd znam. In
6000 V+20%; max 7200V
400 A
Napięcie znamionowe torów pomocniczych i kontrolnych25 V AC; 60 V DC
Prąd zwarcia Iz
Czas zwarcia tz
10 kA
0.1 s
Ilość wpustów1+2 wpusty dla rozgałęźnej
1+1 wpusty dla przelotowej
Typ wpustów,
typ zaślepki wpustu
WKp-1, WKp-2, WKp-3, WKp-4, Z-WKp
KDB 05ATEX148U
I M2 Ex d I Mb
II 2G Ex d IIC Gb
Typ redukcji do wpustówR-WMg-*
OBAC 09ATEX012U
I M2 Ex d I
Typ wpustów kablowychWMg
KDB 05ATEX395U
I M2 Ex d I Mb
II 2G Ex d IIIC Db IP65
Możliwości łączenia:
– żyły siłowe
– żyły sterownicze
– żyły uziemiające
– ekrany żył siłowych
– ekrany ogólne
max 1 żyły/fazę, 150 mm2
max 6 żył, max 4 mm2
max 70 mm2
do obudowy
do obudowy
Stopień ochrony IPIP-54
Temp. pracyod -10oC do +40oC
Położenie pracypoziome
Ciężar całkowityok 110 ÷ 130 kg

Uwagi:
– Ciężar podany bez wpustów kablowych,
– Każde gniazdo wpustu może być zaślepione dopuszczoną zaślepką wpustu Z-WKp lub redukcją R-WMg

 

Łącznik uniwersalny jako obudowa ognioszczelna wykonany jest z zespawanych ze sobą spawem szczelnym blach o grubości 8 oraz 12mm. Blacha do której przykręcone są wpusty USO 2 oraz płaskowniki tworzące z pokrywą (po jej zamontowaniu złącze ognioszczelne) są o grubości 12mm. Każdy otwór gwintowany posiada od wewnątrz przyspawaną spawem szczelnym tulejkę gwintowaną. Wszystkie otwory gwintowane wykonano w pasowaniu średnio-dokładnym. Pokrywa łącznika uniwersalnego wykonana z blachy o grubości 12mm, posiada ona również przyspawane tulejki osłonowe na śruby.
Do przedniej blachy łącznika uniwersalnego przyspawane jest szczelnie gniazdo WKp. Tylną blachę sfrezowano na całej powierzchni do grubości minimum 10mm, tak samo wykonano powierzchnię ognioszczelną oraz pokrywę łącznika uniwersalnego.

We wnętrzu łącznika uniwersalnego do dna przyspawano mocownik na przewód 6-żyłowy. W środku łącznika uniwersalnego zamocowany jest zacisk uziemiający służący do uziemienia ekranu ogólnego przewodu. Na zewnątrz łącznika uniwersalnego zamocowany jest jeden zacisk uziemiający służący do uziemiania skrzynki ognioszczelnej typu 2-USO 2-****-* wraz z łącznikiem uniwersalnym.

Zamknięcie łącznika uniwersalnego stanowi pokrywa ognioszczelna ze powierzchnią ognioszczelną kołnierzową. Pokrywa przykręcona śrubami imbusowymi M10x35 w kl. 12.9.

Skrzynka ognioszczelna typu 2-USO 2-****-* wraz z łącznikiem uniwersalnym w celu zabezpieczenia przed korozją pokrywana jest zewnętrznie jedną warstwą podkładu ftalowego Gruntokor C, a następnie jedną warstwą emalii celulozowej Nitromal (kolor czerwony). Łącznik uniwersalny wewnątrz malowany jest emalią celulozową Nitromal (kolor biały). Grubość warstwy lakierniczej ≤ 0.2 mm.

W skład łącznika uniwersalnego wchodzą dwa wpusty USO 2, które wykonano z wałka. Wałek jest wstępnie obrabiany, a następnie przyspawana jest do niego blacha. Pomiędzy blachą łącznika uniwersalnego a wpustem USO 2 po przykręcenie czterech śrub imbusowych M10x35 w kl. 12.9 tworzy się złącze ognioszczelne kołnierzowe a wpust USO 2 z gniazdem WKp skrzynki USO 2-**** tworzy złącze ognioszczelne cylindryczne.

Skrzynka ognioszczelna typu 2-USO 2-***-* wraz z łącznikiem uniwersalnym jest połączeniem mechanicznym dwóch skrzynek typu USO 2-**** co pozwala na podłączenie przewodu 6 – żyłowego od strony zasilania i rozdzielenie go na dwa kable/przewody 3 – żyłowe które podłączone są do odbiorników. Przewód 6-żyłowy przymocowany jest w łączniku uniwersalnym za pomocą wpustu typoszeregu Wkp oraz za pomocą mocownika. W środku łącznika uniwersalnego rozdzielone żyły przewodu 6-żyłowego rozprowadzane są wprost w odpowiednie otwory skrzynek typu USO 2-****, a następnie podłączone do izolatorów.

Skrzynki ognioszczelne typu 2-USO 2-***-* wraz z łącznikiem uniwersalnym których główne przeznaczenie to łączenie elektroenergetycznych kabli oraz przewodów górniczych, przeznaczonych do pracy w podziemiach zakładów górniczych o jednakowych przekrojach żył. Dopuszcza się również łączenie odcinków kabli i przewodów o różnych przekrojach z tym, że maksymalne obciążenie dla danego układu 3-torowego nie może być wyższe od dopuszczalnego obciążenia dla odcinka kabla lub przewodu o mniejszym przekroju i nie większe niż dopuszczalne obciążenie danego typu zastosowanej skrzynki łączeniowej.

Dozwolona jest różna kombinacja łączonych elementów, czyli:

 • przewód 6-żyłowy —— przewód 3-żyłowy + kabel 3-żyłowy,
 • przewód 6-żyłowy —— przewód 3-żyłowy + przewód 3-żyłowy,
 • przewód 6-żyłowy —— kabel 3-żyłowy + kabel 3-żyłowy.

Certyfikat

Skrzynki ognioszczelne typu 2-USO 2-****-* z łącznikiem uniwersalnym posiadają certyfikat badania WE: OBAC 13 ATEX 0291X z dnia 22.11.2013r. wydany przez Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o. o. w Gliwicach. 
Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spełnienie wymagań norm:

 • PN-EN 60079-0:2009
 • PN-EN 60079-1:2010

Skrzynki ognioszczelne typu 2-USO 2-****-* z łącznikiem uniwersalnym posiadają oznaczenie:
OBAC 13 ATEX 0291X
I M2 Ex d I Mb
1461

 

Dopuszczenie:

Decyzją Prezesa WUG, uniwersalne skrzynki ognioszczelne typu 2-USO 2 wraz z łącznikiem uniwersalnym, dopuszczone są do stosowania w podziemnych zakładach górniczych.

 • 2-USO 2 – GX – 95/14 pismo: L.dz. 22484/07/2014/RS/KR/GEM.4740.46.2014

 

 

Pobierz kartę katalogową:

Uniwersalna skrzynka ognioszczelna typu 2-USO 2

flagi programu unijnego funduszu