Generator Udarowy Akustyczny GUA-16

Opis

Zastosowanie:

Generator udarowy akustyczny GUA-16 został opracowany jako przenośny przyrząd specjalny budowy normalnej do wykonywania prób ruchowych w podziemiach zakładów górniczych. Przeznaczony jest do lokalizacji uszkodzeń kabli elektroenergetycznych oraz przewodów oponowych ekranowanych na napięcie znamionowe do 1000 V.

Generator udarowy akustyczny GUA-16 może być wykorzystywany do lokalizacji uszkodzeń kabli zasilających maszyny urabiające, transportowe, urządzenia ruchome, przenośne i przewoźne oraz ręczne, zainstalowane lub stosowane w podziemnych wyrobiskach.

Zastosowanie urządzenia umożliwia personelowi wizualną lub słuchową lokalizację miejsca uszkodzenia kabla lub przewodu poddanego badaniom.

 

Budowa

Generator udarowy GUA-16 wykonany jest w pyłoszczelnej, prostopadłościennej obudowie metalowej, wyposażonej w ruchomy uchwyt do przenoszenia.

Integralne wyposażenie urządzenia stanowią:

 • trójżyłowy przewód zasilania,
 • przewody probiercze zakończone zaciskami,

Na metalowej płycie czołowej zainstalowano elementy sygnalizacyjne i regulacyjne urządzenia. Elementy te są zabezpieczone przed uszkodzeniem przezroczystą płytą pleksi, zapewniającą dobrą ich widoczność i czytelność napisów. Wszystkie elementy manipulacyjne, niezbędne do obsługi urządzenia, są dostępne na płycie czołowej. Przyrząd został tak zaprojektowany, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo dla obsługi.

 

Dane techniczne

TypDane
Napięcie znamionowe zasilania Un:42 V
Częstotliwość znamionowa zasilania fn:50 Hz
Zakres zmian napięcia zasilania:0,85÷1,1 Un
Prąd znamionowy zasilania In:750 mA
Nominalna energia impulsu probierczego:16 J
Czas trwania impulsu probierczego:450 ms +10%
Częstość impulsów probierczych / regulacja szczeliny iskiernika:sterowanie ręczne
Zakres nastaw częstości prób:10 – 40 min-1
Stopień ochrony obudowy:IP54
Gabaryty:330 x 260 x 105 mm
Masa:10 +0,5 kg
Zakres temperatur pracy:-5oC do +40oC

 

Generator Udarowy Akustyczny GUA-16 spełnia wymagania następujących norm i przepisów:

 • Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23.11.2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych wraz z załącznikami.
 • Eksploatacja oraz kontrola maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych w wyrobiskach. – punkt 5 wyżej wymienionego rozporządzenia.
 • PN-EN 61557-1:2009 – Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 1: Wymagania ogólne.
 • PN-EN 61557-9:2015-3 – Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 9: Urządzenia do lokalizacji uszkodzenia w sieciach IT.
 • PN-EN 61010-1:2011 – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych. Część 1: Wymagania ogólne.
 • PN-EN 60664-1:2011 – Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania.
 • PN-EN 61000-6-2:2008 – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 6-2: Normy ogólne. Odporność w środowiskach przemysłowych.
 • PN-EN 61000-6-4:2008– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 6-4: Normy ogólne. Norma emisji w środowiskach przemysłowych.
 • PN-EN 61326-1:2013-06 – Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach – Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) – Część 1: Wymagania ogólne.
 • PN-EN 60529:2003 – Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (KOD IP)

Certyfikat

Po przeprowadzeniu badań i uzyskaniu pozytywnych opinii:
– Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, Opinia Atestacyjna nr 4190/02, maj 2002
– Laboratorium Badawcze i Wzorujące EMAG, Sprawozdanie nr 973/2007 – „Kompatybilność elektromagnetyczna Badanie urządzenia typu GUA-16”, 22.10.2007
dla Generatora Udarowego Akustycznego GUA-16 nadano znak .

Oznakowanie CE umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że oznakowany produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej (UE).

 

Pobierz kartę katalogową:

Generator Udarowy Akustyczny GUA-16

flagi programu unijnego funduszu