Ognioszczelne stacje transformatorowe IT3Sm

Opis

Ognioszczelne stacje transformatorowe IT3Sm
Zastosowanie i warunki eksploatacji:

Ognioszczelne stacje transformatorowe wieloodpływowe typu IT3Sm-* */*/* *-* przeznaczone są do zasilania urządzeń elektrycznych w podziemiach kopalń w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchu pyłu węglowego.

Ognioszczelne stacje transformatorowe wieloodpływowe typu IT3Sm-* */*/* *-* stanowią kompletną podstację składającą się z transformatora mocy, aparatury łączeniowej i zabezpieczającej. Całość umieszczona jest w obudowie ognioszczelnej przystosowanej do łatwego i szybkiego transportu oraz zainstalowania.

Zastosowane zabezpieczenia elektroenergetyczne oraz przyjęty system sterowania i współpracy z blokadami technologicznymi z wykorzystaniem obwodów iskrobezpiecznych, pozwala na bezpieczną współpracę z urządzeniami zasilającymi maszyny górnicze.

Budowa

TypDane
Temperatura otoczenia: -10oC do +40oC
Wilgotność względna w temp. +40oC:od 95 %
Maksymalna wilgotność względna w temperaturze +25oC lub w niższych temperaturach z kondensacją pary:100%

 

Ognioszczelne stacje transformatorowe typoszeregu składają się z trzech podstawowych komór: komory GN, komory transformatora mocy oraz komory DN.

 • Wersja I – komora GN wykonana w postaci walca o zamykanych drzwiach ognioszczelnych poprzez pierścień ryglujący, wyposażono w rozłącznik transformatorowy z uziemnikiem typu RG3 do wyłączenia stacji spod napięcia w stanie biegu jałowego transformatora. Wyposażenie obejmuje stacje typu IT3Sm-* */*/* R-*.
 • Wersja II – komora GN o konstrukcji zamykanej dwustronnie dwoma uchylnymi drzwiami prostokątnymi ryglowanymi śrubami imbusowymi, wyposażono w rozłącznik transformatorowy z uziemnikiem typu RG3, stycznik Rollarc typu 400 oraz przekaźnik zabezpieczający typu SEPAM. Wyposażenie obejmuje stacje typu IT3Sm-* */*/* SP-*.
 • Wersja I – komora transformatora mocy zbudowana jako obudowa ognioszczelna w postaci kadzi z chłodzeniem powietrznym wykonanym z dwóch rzędów rur przylegających wzdłuż ścian bocznych. Komora dla transformatorów o mocach 315kVA i 400kVA.
 • Wersja II – komora wykonana podobnie jak w wersji I. Komora dla transformatorów o mocach 500kVA i 630kVA.
 • Wersja III – komora transformatora mocy zbudowana jako obudowa ognioszczelna w postaci kadzi z chłodzeniem powietrznym wykonanym z płaskowników przylegających do ścian kadzi. Komora dla transformatorów o mocach 1000kVA.
 • Wersja I – komora DN wykonana w postaci walca o zamykanych drzwiach ognioszczelnych poprzez pierścień ryglujący, dotyczy to stacji typu IT3Sm-1 */*/* *-R, IT3Sm-1 */*/* *-U, IT3Sm-1 */*/* *-U2.
 • Wersja II – komora DN o konstrukcji zamykanej dwustronnie dwoma uchylnymi drzwiami prostokątnymi ryglowanymi śrubami imbusowymi, dotyczy to stacji transformatorowych typu IT3Sm-2 */*/* *-*. Komora DN 2-odpływowa przewidziana jest dla stacji transformatorowych o mocach 400kVA, 500kVA, 630kVA oraz 1000kVA.
 • Wersja III – komora DN o konstrukcji zamykanej dwustronnie poprzez cztery uchylne drzwi prostokątne ryglowane śrubami imbusowymi, dotyczy to stacji typu IT3Sm-4 */*/* *-*. Komora DN 4-odpływowa przewidziana jest tylko dla stacji transformatorowych o mocach 500kVA, 630kVA oraz 1000kVA.
Ognioszczelne stacje transformatorowe wieloodpływowe typu IT3Sm-* */*/* *-* przystosowane są do transportu po szynach, przesuwane po płozach lub przemieszczane przy użyciu dźwigu. Stacje mogą być również transportowane przy użyciu kolejek podwieszanych. Od wytwórcy do odbiorcy transport odbywa się wagonami kolejowymi, samochodami lub statkami. Stacje mogą być transportowane bez opakowania lecz pod przykryciem, otwartymi środkami transportu. Na czas transportu należy ją chronić przed opadami atmosferycznymi. W czasie transportu nie należy dopuścić do gwałtownych wstrząsów, które mogą uszkodzić aparaturę stacji. Stacja posiada stopień ochrony IP-54.
 • opuszczenie klatkami stacji transformatorowych w całości i w położeniu normalnym,
 • stacja musi być w odpowiedni sposób zaklinowana ażeby uniknąć przesuwania się w klatce w czasie transportu,
 • w wypadku zbyt małych wymiarów klatki stację transformatorową można transportować odpowiednio zamocowaną pod nią. W tym wypadku szybkość opuszczania klatki nie powinna być większa od 0,5m/sek., a przekrój lin powinien gwarantować bezpieczne podnoszenie stacji.
Przy transporcie na miejsce zainstalowania stacje transformatorowe przetaczane są na kołach lub przesuwane na płozach. Podczas transportu należy zachować następujące warunki:

 • szybkość jazdy stacji nie powinna przekroczyć 6m/sek.,
 • niedopuszczalne jest transportowanie stacji łącznie z innymi wagonami w pociągu.

Stacje należy magazynować w pomieszczeniach suchych, dobrze przewietrzanych o temperaturze praktycznie stałej. Zakres temperatury otoczenia powinien mieścić się od -10oC do +40oC ze względu na aparaturę elektryczną oraz urządzenie zabezpieczające typu RRgx-A.., UCMI, UCMI 2 lub PM-2. W czasie przechowywania należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie aparatury i urządzeń elektrycznych przed zawilgoceniem. Po transporcie od wytwórcy, po magazynowaniu oraz przed transportem do miejsca zainstalowania w każdej stacji przed oddaniem do eksploatacji należy przeprowadzić kontrolę mechanizmów i aparatury elektrycznej.

O wyborze miejsca ustawienia ognioszczelnej stacji transformatorowej wieloodpływowych typu IT3Sm-* */*/* *-* w podziemiach kopalń decydują wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych oraz wskazania osoby dozoru odpowiedzialnej za umiejscowienie stacji.

Przy wyborze miejsca ustawienia należy wziąć pod uwagę dalsze przemieszczanie stacji w miarę postępu prac wydobywczych oraz zastanowić się nad późniejszą możliwością wykonania prac transportowych w warunkach bezpiecznych.

Stację należy ustawić możliwie najbliżej odbiorników. Nieprzekraczalna odległość odbiorników powinna być taka, ażeby spadki napięcia na kablach mieściły się w określonych granicach.

Miejsce ustawienia stacji powinno zapewniać wygodny dostęp do wszystkich przyrządów oraz zapewnić dogodne warunki konserwacji, obsługi i eksploatacji.

Ognioszczelne stacje transformatorowe wieloodpływowe typu IT3Sm-* */*/* *-* mogą pracować jako podwieszone na przeznaczonych do tego celu odpowiednich certyfikowanych zawiesiach.

Dane techniczne ognioszczelnych stacji transformatorowych typu IT3Sm-* */*/* *-*

Ognioszczelna stacja transformatorowa typu IT3Sm-* */*/* *-* posiada następujące dane znamionowe:

moc Sn:315 kVA, 400 kVA, 500 kVA, 630 kVA, 1000 kVA
napięcie znamionowe pierwotne U1n:6000 V ±5%
napięcie znamionowe wtórne U2n:525 V lub 1050 V
regulacja przekładni po stronie GN:-5%, 0%, +5%
częstotliwość:50 Hz
układ połączeń:Yy0
chłodzenie:AN-AN
temp. otoczeniaod -10oC do +40oC

Ognioszczelne stacje transformatorowe typu IT3Sm-* */*/* *-* posiadają następujące dane znamionowe oraz zwarciowe:

Typ stacjiMoc SnNapięcie znamionoweRegulacja
przekładni
CzęstotliwośćLiczba
faz
Prąd znamionowyUkład
połączeń
Strona GN U1nStrona DN U2nStrona GN I1nStrona DN I2n
kVAVV%HzAA
IT3Sm-* 315/6 *-* 3156000±5%525-550330,3346Yy0
IT3Sm-* 400/6 *-*4006000±5%525±550338,5440Yy0
IT3Sm-* 400/6/1 *-*4006000±5%1050±550338,5220Yy0
IT3Sm-* 500/6 *-*5006000±5%525±550348,2550Yy0
IT3Sm-* 630/6/1 *-*6306000±5%1050±550360,6346Yy0
IT3Sm-* 1000/6/1 *-*10006000±5%1050±550396550Yy0
Typ stacjiMoc SnNapięcie zwarciaStratyCiężar całkowityPracaChłodzenieKlasa izolacjiStopień ochrony
Jałowe P0Obciążeniowe P
kVA%WWkg
IT3Sm-* 315/6 *-*3153,7140029003100CAN-ANC (H)IP-54
IT3Sm-* 400/6 *-*4004,3230037003300CAN-ANC (H)IP-54
IT3Sm-* 400/6/1 *-*4004,3230035003300CAN-ANC (H)IP-54
IT3Sm-* 500/6 *-*5004,1230035004300CAN-ANC (H)IP-54
IT3Sm-* 630/6/1 *-*6304,3250052004700CAN-ANC (H)IP-54
IT3Sm-* 1000/6/1 *-*10004,0270053005600CAN-ANC (H)IP-54

Typoszereg ognioszczelnych stacji transformatorowych wieloodpływowych typu IT3Sm-2 */*/* *-*
(stacje jednoodpływowe):

TypMoc SnNapięcie strony DN U2nPrąd odpływu I2n
Rozłącznik typu RG3Rozłącznik typu RG3 + Stycznik
Rollarc typu 400D + Przekaźnik
zabezpieczający typu SEPAM
IT3Sm-1 315/6 R-R,
IT3Sm-1 315/6 R-U,
IT3Sm-1 315/6 R-U2
——————————-315 kVA525 V346 A
IT3Sm-1 400/6 R-R,
IT3Sm-1 400/6 R-U,
IT3Sm-1 400/6 R-U2
IT3Sm-1 400/6 SP-R,
IT3Sm-1 400/6 SP-U,
IT3Sm-1 400/6 SP-U2
400 kVA525 V440 A
IT3Sm-1 400/6/1 R-R,
IT3Sm-1 400/6/1 R-U,
IT3Sm-1 400/6/1 R-U2
IT3Sm-1 400/6/1 SP-R,
IT3Sm-1 400/6/1 SP-U,
IT3Sm-1 400/6/1 SP-U2
400 kVA1050 V220 A

 

Typoszereg ognioszczelnych stacji transformatorowych wieloodpływowych typu IT3Sm-2 */*/* *-*

(stacje dwuodpływowe):

TypMoc SnNapięcie strony DN U2nPrąd odpływu I2n
Rozłącznik typu RG3Rozłącznik typu RG3 + Stycznik
Rollarc typu 400D + Przekaźnik
zabezpieczający typu SEPAM
IT3Sm-2 400/6 R-U2IT3Sm-2 400/6 SP-U2400 kVA525 V220 A
IT3Sm-2 400/6/1 R-U2IT3Sm-2 400/6/1 SP-U2400 kVA1050 V110 A
IT3Sm-2 500/6 R-U2IT3Sm-2 500/6 SP-U2500 kVA525 V275 A
IT3Sm-2 630/6/1 R-U2IT3Sm-2 630/6/1 SP-U2630 kVA1050 V173 A
IT3Sm-2 1000/6/1 R-U2IT3Sm-2 1000/6/1 SP-U21000 kVA1050 V275 A

 

Typoszereg ognioszczelnych stacji transformatorowych wieloodpływowych typu IT3Sm-4 */*/* *-*
(stacje czteroodpływowe):

TypMoc SnNapięcie strony DN U2nPrąd odpływu I2n
Rozłącznik typu RG3Rozłącznik typu RG3 + Stycznik
Rollarc typu 400D + Przekaźnik
zabezpieczający typu SEPAM
IT3Sm-4 500/6 R-U2IT3Sm-4 500/6 SP-U2500 kVA525 V137 A
IT3Sm-4 630/6/1 R-U2IT3Sm-4 630/6/1 SP-U2630 kVA1050 VV86 A
IT3Sm-4 1000/6/1 R-U2IT3Sm-4 1000/6/1 SP-U21000 kVA1050 V137 A

 

komory transformatora

Urządzenie kontrolno-zabezpieczające typu UCMI 2 może być zamiennie stosowane z przekaźnikiem mikroprocesorowy typu PM-2. Zabezpieczenia te są stosowane w komorze aparatury DN stacji IT3Sm-1 */*/* *-U2, IT3Sm-2 */*/* *-* oraz IT3Sm-4 */*/* *-*. Aparatura komory DN jest przystosowana do podłączenie zarówno zabezpieczenia typu UCMI 2 lub PM-2.

Uniwersalne urządzenie kontrolno-zabezpieczające typu UCMI oraz UCMI 2 może być stosowane w stacjach zasilających przekształtniki częstotliwości. Urządzenie UCMI oraz UCMI 2 kontroluje sieci IT w zakresie częstotliwości 0,2 – 60 Hz.

Schematy

Schemat montażowy stacji transformatorowej IT3Sm-* */*/* SP-* z rozłącznikiem, stycznikiem oraz przekaźnikiem zabezpieczeniowym:
Schemat montażowy stacji transformatorowej IT3Sm-1 */*/* R-U z zabezpieczeniem UCMI z wyłącznikiem zabezpieczeniowym z wyzwalaczem wzrostowym:
Schemat montażowy stacji transformatorowej IT3Sm-2 */*/* R-U2 z zabezpieczeniem typu UCMI 2 lub zabezpieczeniem typu PM 2 z stycznikiem próżniowym:

Certyfikat

Ognioszczelne stacje transformatorowe wieloodpływowe typu IT3Sm-1 */*/* *-*, IT3Sm-2 */*/* *-*, IT3Sm-4 */*/* *-* posiadają certyfikat badania typu WE: OBAC 15ATEX0006X z dnia 27.08.2015r. wydany przez Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o. o. w Gliwicach.

Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o. o., Jednostka Notyfikowana nr 1461 zgodnie z artykułem 9 Dyrektywy Rady 94/9/WE z dnia 23 marca 1994, zaświadcza że w/w urządzenie lub system ochronny sprawdzono na zgodność z podstawowymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczącymi projektu, konstrukcji urządzenia i systemu ochronnego przeznaczonego do stosowania w warunkach zagrożonych wybuchem, które podano w załączniku nr II do niniejszej dyrektywy.

Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spełnienie wymagań norm:

     PN-EN 60079-0:2013 (EN 60079-0:2012),
     PN-EN 60079-1:2010 (EN 60079-0:2007).

Ognioszczelne stacje transformatorowe wieloodpływowe typu IT3Sm-1 */*/* *-*, IT3Sm-2 */*/* *-*, IT3Sm-4 */*/* *-* posiadają oznaczenie:

Ognioszczelne stacje transformatorowe IT3SmOBAC 15ATEX0006X
I M2 Ex d [ib] I Mb
 Ognioszczelne stacje transformatorowe IT3Sm1461

 

Pobierz kartę katalogową:

ikonaOgnioszczelne stacje transformatorowe typoszeregu IT3Sm-* */*/* *-*

flagi programu unijnego funduszu