Elektryczna Lokomotywa Akumulatorowa ELA-44

Opis

lokomotywa akumulatorowa

Zastosowanie i warunki środowiskowe:

Elektryczna lokomotywa ognioszczelna typu ELA-44/* przeznaczona jest do transportu materiałów, maszyn i urządzeń oraz do przewozu ludzi w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchu pyłu węglowego.
Lokomotywa typu ELA-44/* może pracować w temperaturze otoczenia nie przekraczającej +40oC oraz wilgotności względnej do 100%.

Elektryczna lokomotywa akumulatorowa typu ELA-44/1 lub 2 lub 3 może być eksploatowana w następujących warunkach środowiskowych:

Budowa

TypDane
Temperatura otaczającego powietrza:0oC do +40oC
Wilgotność względna w temp. 40oC:do 95 %
Wysokość nad poziomem morza:-1200÷1000 m npm
Transport i magazynowanie:temp. -25oC do +55oC w krótkim czasie, nie przekraczającym 24 h, do 40oC
Powietrze otaczające lokomotywę:Wolne od wody oraz gazów chemicznie czynnych
Środowisko:Co najwyżej średnio agresywne chemicznie
Instalowanie:Lokomotywa powinna być instalowana w pomieszczeniach zgodnie z certyfikatem (I M2)
 • korpusu zasadniczego lokomotywy,
 • dwóch kabin obsługi wraz z zderzakami,
 • dwóch zestawów kołowych wraz z przekładnią i silnikiem,
 • ognioszczelnej iskrobezpiecznej skrzyni pulpitu OISP – zabudowanej w każdej kabinie,
 • ognioszczelnej skrzyni falowników i sterowników SFIS,
 • przeciwwybuchowej baterii akumulatorowej budowy wzmocnionej typu SBS-4W lub SBS-4WŻ.
 • elektryczna lokomotywa ognioszczelna akumulatorowa typu ELA-44/* zbudowana jest z trzech części połączonych ze sobą za pomocą śrub,
 • są to korpus zasadniczy i dwie kabiny obsługi,
 • takie rozwiązanie ułatwia transport lokomotywy do podziemi kopalń,
 • w kabinach zamontowane są pulpity sterujące OISP, reflektory ognioszczelne URO-1, buczki ognioszczelne, joysticki (IP65) i inne elementy wyposażenia,
 • korpus zasadniczy stanowi układ jezdny i napędowy (dwa zestawy kołowe wraz z przekładnią i silnikiem), układ hydrauliczny (hamulcowy) oraz skrzynia SFIS,
 • na korpusie zasadniczym montowana jest bateria akumulatorowa typu SBS-4W lub SBS-4WŻ.

Układ elektryczny lokomotywy składa się z następujących podzespołów:

 • ognioszczelnej iskrobezpiecznej skrzyni pulpitu OISP (2 szt.),
 • uniwersalnego reflektora ognioszczelnego typu URO-1 (4 szt.),
 • uniwersalnego reflektora punktowego typu RP-100 (2 szt.),
 • buczka elektrycznego typu KBB-052 (2 szt.),
 • ognioszczelnej skrzyni falowników i sterowników SFIS (1 szt.),
 • przeciwwybuchowej baterii budowy wzmocnionej typu SBS-4W lub SBS-4WŻ (1 szt. + 1 szt. rezerwa),
 • silników elektrycznych trójfazowych napędu jazdy, typu dSKg 180 L4-EP-f (2 szt.),
 • silnika pompy hydraulicznej dSg 90 L4-f (1 szt.),
 • układ identyfikacji operatora oraz rejetracji prędkości i czasu pracy lokomotywy.

Cały układ hamulcowy lokomotywy składa się z trzech całkowicie niezależnych układów hamulcowych.
Są to:

 • hamulec hydrauliczny – manewrowy-awaryjny,
 • hamulec elektryczny – hamowanie elektryczne silnikami ze zwrotem energii do baterii,
 • hamulec mechaniczny – postojowy.

DANE TECHNICZNE ELEKTRYCZNEJ LOKOMOTYWY TYPU ELA-44/*

TypDane
Gabaryty [długość x wysokość x szerokość]:5650 x 1650 x 1050 – 1250 mm
Rozstaw osi:1400 mm
Moc przy pracy godzinowej:2×22 kW = max 44 kW
Moc przy pracy ciągłej:20 kW
Prędkość godzinowa:3 m/s (10,8 km/h)
Prędkość ciągła:2,8 m/s (10,2 km/h)
Siła pociągowa ciągła:14 kN
Siła pociągowa godzinowa:20 kN
Masa:13700-14 000 kg (5500 kg bateria SBS-4W (lub SBS-4WŻ)+ lokomotywa w zależności od wykonania)
Przekładnia:1:12
Średnica kół D:560 mm
Najmniejszy promień krzywizny toru:15 m
Napięcie i pojemność baterii:144 V, 840 Ah (760Ah)

 

Certyfikaty

Elektryczna Lokomotywa Akumulatorowa typu ELA-44/1 lub 2 lub 3 posiada certyfikat badania typu WE: OBAC 14 CZ/ATEX0611X z dnia 09.12.2014r. który jest wydany przez Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o. o. w Gliwicach. Lokomotywa posiada również certyfikat OBAC/0611/MD/14 na zgodność z wymogami Dyrektywy 2006/42/WE (Dyrektywa Maszynowa) oraz normy PN-EN 1889-2+A1:2010 na część mechaniczną.

Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o. o., Jednostka Notyfikowana nr 1461 zgodnie z artykułem 9 Dyrektywy Rady 94/9/WE z dnia 23 marca 1994, zaświadcza że w/w urządzenie lub system ochronny sprawdzono na zgodność z podstawowymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczącymi projektu, konstrukcji urządzenia i systemu ochronnego przeznaczonego do stosowania w warunkach zagrożonych wybuchem, które podano w załączniku nr II do niniejszej dyrektywy.

Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spełnienie wymagań norm:

 

 • PN-EN-1710+A1:2010,
 • PN-EN 13463-1:2010,
 • PN-EN 13463-5:2012.

 

Elektryczna Lokomotywa Akumulatorowa typu ELA-44/1 lub 2 lub 3 posiada oznaczenie:
 
OBAC 14 CZ/ATEX0611X
I M2 c
 Elektryczna Lokomotywa Akumulatorowa  1461

 

Pobierz kartę katalogową:

ikonaElektryczna Lokomotywa Akumulatorowa typu ELA-44/1 lub 2 lub 3

flagi programu unijnego funduszu