Generator udarowy akustyczny GUA-100E

Opis

gua-100e-nowy

Zastosowanie:

Generator udarowy akustyczny GUA-100E jest przyrządem specjalnym służącym do lokalizacji uszkodzeń izolacji kabli elektroenergetycznych i przewodów oponowych ekranowanych na napięcie znamionowe do 12 kV i został opracowany w oparciu o część III załącznika nr 21 do Rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 kwietnia 1995r.

Generator GUA-100E przeznaczony jest do lokalizacji uszkodzeń izolacji kabli elektroenergetycznych oraz przewodów oponowych ekranowanych, zasilających maszyny urabiające, urządzenia stacjonarne i przewoźne, zainstalowane w podziemnych wyrobiskach zakładu górniczego, jak również na powierzchni.

Generator GUA-100E nie jest przewidziany do lokalizacji uszkodzeń kabli i przewodów ułożonych w ziemi. Generator zaprojektowany został tak, aby zapewniał pełne bezpieczeństwo dla obsługi.

Budowa

Generator GUA-100E wykonany jest w pyłoszczelnej, prostopadłościennej obudowie metalowej. Do obudowy dospawane są uchwyty przeznaczone do jej przenoszenia. Generator posiada również pokrywę metalową na obudowę. Obudowa zabezpieczona jest antykorozyjnie powłokami lakierniczymi. 

 

Integralne wyposażenie generatora stanowią:

 

 • trójżyłowy przewód zasilania,
 • przewód uziemiający wraz z zaciskiem,
 • przewody probiercze zakończone zaciskami.

 

Dane techniczne

TypDane
Napięcie znamionowe zasilania Un:230 V
Częstotliwość znamionowa zasilania fn:50 Hz
Zakres zmian napięcia zasilania:0,85÷1,1 Un
Prąd znamionowy zasilania In:1,5 A
Napięcie probiercze:9 kV i 18 kV DC ±25%
Nominalna energia impulsu probierczego:55 J przy 18 kV
Maksymalna energia impulsu probierczego:86 J przy 23 kV
Czas trwania impulsu probierczego:450 ms +10%
Częstość impulsów probierczych / regulacja szczeliny iskiernika:sterowanie elektryczne
Zakres nastaw częstości prób:10 – 40 min-1
Stopień ochrony obudowy:IP54
Gabaryty:330 x 280 x 185 mm
Masa:28 +0,5 kg
Długość przewodu zasilającego:2,5 m
Zakres temperatur pracy:-5oC do +40oC

 

Generator Udarowy Akustyczny GUA-100E spełnia wymagania następujących norm i przepisów:

 • Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23.11.2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchupodziemnych zakładów górniczych wraz z załącznikami.
 • Eksploatacja oraz kontrola maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych w wyrobiskach. – punkt 5 wyżej wymienionego rozporządzenia.
 • PN-EN 61557-1:2009 – Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 1: Wymagania ogólne.
 • PN-EN 61557-9:2015-03 – Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 9: Urządzenia do lokalizacji uszkodzenia w sieciach IT.
 • PN-EN 61010-1:2011 – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych. Część 1: Wymagania ogólne.
 • PN-EN 60529:2003 – Stopień ochrony zapewnianej przez obudowy. (KOD IP)
 • PN-EN 60664-1:2011 – Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania.
 • PN-EN 61000-6-2:2008 – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 6-2: Normy ogólne. Odporność w środowiskach przemysłowych.
 • PN-EN 61000-6-4:2008 – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 6-4: Normy ogólne. Norma emisji w środowiskach przemysłowych.
 • PN-EN 61326-1:2013-06 – Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach – Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) – Część 1: Wymagania ogólne.

Certyfikat

Po przeprowadzeniu badań i uzyskaniu pozytywnych opinii:

– Ośrodka Badań, Certyfikacji i Atestacji OBAC w Gliwicach, nr OBAC/077/TE/10,
– Instytutu Łączności we Wrocławiu, Zakładu Kompatybilności Elektromagnetycznej, nr Z21/21400050/1338/10,
dla Generatora Udarowego Akustycznego GUA-100E nadano znak .

Oznakowanie CE umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że oznakowany produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej (UE).

 

Pobierz kartę katalogową:

Generator Udarowy Akustyczny GUA-100E

flagi programu unijnego funduszu