Zasilacz typu Z-1000/500/230/42/24

Opis

zasilacz

Zasilacz typu Z-1000/500/230/42/24 
Zasilacz typu Z-1000/500/230/42/24 został opracowany jako przenośny przyrząd elektryczny przeznaczony do zasilania urządzeń o napięciu 230VAC, 42VAC oraz 24VAC – głównie do zasilania przyrządów pomiarowych specjalistycznych*.
* Stosowanych do pomiarów i lokalizacji uszkodzeń na kablach i przewodach elektroenergetycznych w podziemnych zakładach górniczych.

W pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem metanu – stopień „a” i zaliczanych do klasy „A” zagrożenia wybuchu pyły węglowego, zasilacz jako urządzenie budowy normalnej o stopniu ochrony nie mniejszej niż IP-54, możepracować bez ograniczeń – § 726.2 – Rozporządzenie Ministra Energii.

W wyrobiskach zaliczanych do stopnia „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu, stosowanie zasilacza ograniczone jest przepisami załącznika nr 4 –Instalowanie, eksploatacja oraz kontrola maszyn, urządzeń i instalacji, do w/w Rozporządzenia Ministra Energii pkt. 5.11 i 5.12. Stosowanie w/w zasilacza dopuszczone jest, wówczas po zachowaniu warunków określonych w tych punktach załącznika nr 4.

Zasilacz typu Z-1000/500/230/42/24 posiada opinię techniczną nr JSHP/15/O/2018 wydaną przez Jednostkę Certyfikującą J. S. Hamilton Poland S. A. ul. Wyzwolenia 14; 41-103 Siemianowice Śląskie.

Stosowanie zasilacza typu Z-1000/500/230/42/24 w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych przy lokalizacji uszkodzeń kabli lub przewodów oponowych, jako specjalistycznej aparatury pomiarowej, może się odbywać zgodnie z pkt. 5.12.1 załącznika nr 4 do rozporządzenia wymienionego w punkcie 4 niniejszej opinii na podstawie polecenia pisemnego albo w sposób określony w szczegółowej instrukcji bezpiecznego wykonywania tych prac i prób zatwierdzonej przez kierownika ruchu zakładu górniczego.


Pobierz kartę katalogową:

ikonaZasilacz typu Z-1000/500/230/42/24

flagi programu unijnego funduszu