Urządzenie pomiarowe typu COBAD

Opis

pomiary
Obudowa przeciwwybuchowa urządzenia pomiarowego typu COBAD przystosowana jest do bezpiecznego użytkowania w podziemnych Zakładach Górniczych w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchu pyłu węglowego.
Obudowa przeciwwybuchowa przystosowana jest do zabudowy elektroniki urządzenia pomiarowego typu COBAD współpracującego z różnego rodzaju czujnikami.
Firma PHPU Izol-Plast Sp. z o. o. na życzenie klienta oferuje wykonanie wszelakiego rodzaju urządzeń budowy przeciwwybuchowej, wraz z opracowaniem pełnej dokumentacji technicznej oraz wykonaniem prototypu urządzenia.

pomiary

Więcej informacji można znaleźć na stronie producenta: ALITEC
http://www.drgania.com.pl/

flagi programu unijnego funduszu