Remonty kapitalne stacji transformatorowych typu IT3Sb, IT3Sd, IT3Sc oraz IT3SF-2

OPIS

trafo IT3S

PHPU „Izol-Plast” Sp. z o. o. wykonuje remonty kapitalne stacji transformatorowych typu IT3Sb, IT3Sc, IT3Sd, IT3Sm, IT3Sm-T2 oraz IT3SF-2, na stacje o mocach 315 kVA, 400 kVA, 500 kVA, 630 kVA i 1000 kVA.

PHPU „Izol-Plast” Sp. z o. o. posiada Ocenę Zdolności Zakładu Remontowego, wydaną przez OBAC nr OBAC/Ex/032/OZR/15 wraz z załącznikami, uprawniającą do remontów stacji transformatorowych typu IT3Sb, IT3Sc, IT3Sd, IT3Sm, IT3Sm-T2 oraz IT3SF-2.

Podstawa remontu stacji transformatorowych: 

 • Zmiana obowiązujących norm zharmonizowanych w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej.
 • Zmiana ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 09 czerwca 2006r. (Dz.U. Nr 124, poz.863p.65.w, z dnia 12.07.2006r.) zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. Dz.U. Nr 139, poz. 1169, załącznik nr 5 p.10.13.4, z dnia 02.09.2002r.)
 • Zły stan techniczny stacji transformatorowych, wynikający np. z ich eksploatacji.

OPIS BUDOWY

Osłona ognioszczelnej stacji transformatorowej typu IT3Sm wykonana jest w  kształcie walca falistego zwiększającego intensywność oddawania ciepła do otoczenia.

W celu zmniejszenia niebezpieczeństwa wybuchu, osłona stacji transformatorowej podzielona została na następujące komory ognioszczelne:

 • komora przyłączowa strony GN,
 • komora aparatury strony GN,
 • komora transformatora mocy,
 • komora aparatury strony DN,
 • komora przyłączowa strony DN. 

 

 

ZAKRES REMONTU

Remont części mechanicznej i elektrycznej ognioszczelnych stacji transformatorowych typu IT3Sm: 

 • remont obudowy stacji transformatorowej (czyszczenie, piaskowanie, malowanie),
 • kontrola i regeneracja powierzchni ognioszczelnych poszczególnych komór obudowy stacji transformatorowej wraz z wszystkimi pokrywami,
 • kontrola i regeneracja lub wymiana izolatorów przepustowych siłowych strony DN i GN na izolatory porcelanowe typu PTH,
 • kontrola i regeneracja lub wymiana izolatorów przepustowych sygnałowych strony DN i GN na izolatory typu IPS-4/250,
 • kontrola i regeneracja lub wymiana pochłaniaczy ognia na pochłaniacze typu UPO-1,
 • kontrola i regeneracja lub wymiana śrub pociągowych,
 • kontrola i regeneracja lub wymiana blokad zamkowych,
 • kontrola i regeneracja lub wymiana klucz trójkątny odłącznika,
 • kontrola i regeneracja lub wymiana klucz grzechotkowy stacji transformatorowej,
 • kontrola i regeneracja lub wymiana wzierników ognioszczelnych na wzierniki nieokute,
 • kontrola i regeneracja lub wymiana wpustów kablowych siłowych na wpusty typu WKp (ATEX),
 • kontrola i regeneracja lub wymiana wpustów kablowych sygnałowych na wpusty typu WMg (ATEX),
 • kontrola i regeneracja lub wymiana redukcji kablowych na redukcje typu R-WKp (ATEX),
 • kontrola i regeneracja lub wymiana zaślepek wpustów na zaślepki typu Z-WKp (ATEX),
 • kontrola i regeneracja lub wymiana odłącznika/rozłącznika,
 • kontrola i wymiana wyłącznika SACE SH-630M,
 • kontrola i regeneracja lub wymiana cewek transformatora mocy,
 • kontrola i regeneracja lub wymiana oszynowania elastycznego komory DN,
 • kontrola i regeneracja lub wymiana oszynowania elastycznego komory GN,
 • kontrola i regeneracja lub wymiana złączek elastycznych plecionych komory DN,
 • kontrola i regeneracja lub wymiana transformatora pomocniczego jednofazowego separacyjnego,
 • kontrola i regeneracja lub wymiana przekładnika prądowego,
 • kontrola i regeneracja lub wymiana dławika sztucznego zera na dławik typu DZ-3/1 (ATEX),
 • kontrola i regeneracja lub wymiana zabezpieczenia kontrolno-pomiarowego na zabezpieczenie typu UCMI (ATEX),
 • kontrola i regeneracja lub wymiana przekaźników pośredniczących,
 • kontrola i wymiana wszystkich śrub mocujących na śruby klasy 8.8,
 • Wykonanie innych niezbędnych prac związanych z remontem, które wynikają z zamówienia klienta lub podczas przeprowadzania procesu remontu.

 

OCENA ZDOLNOŚCI ZAKŁADU REMONTOWEGO

Firma PHPU „Izol-Plast” Sp. z o. o. posiada Ocenę Zdolności remontu ognioszczelnych stacji transformatorowych typu IT3Sb, IT3Sc, IT3Sd, IT3Sm, IT3Sm-T2 oraz IT3SF-2, wydaną przez OBAC nr OBAC/Ex/024/OZR/18 wraz z załącznikami, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09.06.2006r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych. (Dz.U. Nr 139, poz. 1169, załącznik nr 5 p.10.13.4, z dnia 02.09.2002r.)

ocena zdolnosci remontowej-1
ocena zdolnosci remontowej-2
flagi programu unijnego funduszu