OiSP – Ognioszczelna i iskrobezpieczna skrzynka pulpitu

Opis

oszip

Ognioszczelna i iskrobezpieczna skrzynka pulpitu 
Ognioszczelna iskrobezpieczna skrzynia pulpitu typu OiSP przeznaczona jest do pomieszczenia elementów sterowniczych i sygnalizujących lokomotyw akumulatorowych przeciwwybuchowych typu ELA-44/1,2,3. Skrzynia ma część ognioszczelną o gabarytach 600x361x265 oraz część nieognioszczelną na pomieszczenie urządzeń sterowniczych iskrobezpiecznych o gabarytach 200x200x265mm. Między częścią ognioszczelną i nieognioszczelną zabudowany jest izolator przepustowy certyfikowany typu IPOG45x1,5 – 20 żył.

W części nieognioszczelnej do której wyprowadzone są obwody iskrobezpieczne zabudowane są urządzenia wraz z obwodami
iskrobezpiecznymi wyprowadzonymi z części ognioszczelnej. W części nieognioszczelnej zabudowany jest łącznik uprawniający dany pulpit do wykonania manewrów lokomotywy. Skrzynia ognioszczelna typu OiSP montowana jest w lokomotywie do ściany czołowej kabiny lokomotywy na specjalnych uchwytach.
Do części ognioszczelnej wprowadzone zostaną poprzez certyfikowane wpusty produkcji PHPU „Izol-Plast” obwody elektryczne z urządzeń budowy ognioszczelnej natomiast do części nieognioszczelnej obwody iskrobezpieczne.

Ognioszczelna i iskrobezpieczna skrzynia pulpitu typu OiSP jako obudowa ognioszczelna wykonana jest w postaci prostopadłościanuo wymiarach 360mm (wysokość) x 265mm (głębokość) x 900mm (szerokość).


Pobierz kartę katalogową:

ikonaOiSP – Ognioszczelna i iskrobezpieczna skrzynka pulpitu

flagi programu unijnego funduszu