Dławik sztucznego zera typu DZ-3/1

Opis

Dławik sztucznego zera typu DZ-3/1

Zastosowanie:

Dławik sztucznego zera typu DZ-3/1 służy do wytworzenia „sztucznego zera” dla uniwersalnego urządzenia kontrolno-zabezpieczającego typu UCMI oraz centralno-blokującego zabezpieczenia upływowego typu RRgx-A lub innego zabezpieczenia upływowego chroniącego przed skutkami obniżenia stanu izolacji w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego, z izolowanym punktem zerowym, o napięciu znamionowym do 1140V 50 Hz, głównie w kopalnianych sieciach zasilających urządzenia górnicze. „Sztuczne zero” wykorzystywane jest do utworzenia punktu odniesienia w sieci 3-fazowej symetrycznej bez przewodu neutralnego, względem którego będzie dokonywany pomiar stanu izolacji sieci.

Układ elektryczny dławika sztucznego zera typu DZ-3/1 składa się z trzech dławików typu DX 3433 połączonych w gwiazdę, zamkniętych w jednej obudowie.

Dławik sztucznego zera typu DZ-3/1 przewidziany jest do instalowania w komorach obudów ognioszczelnych urządzeń górniczych, w tym głównie w komorach aparaturowych DN stacji transformatorowych budowy przeciwwybuchowej lub osłoniętej. Współpracuje on z członem blokującym zabezpieczenia UCMI lub RRgx-A poprzez styki wyłącznika głównego zabezpieczeniowego.

Dane Techniczne:

TypDane
Napięcie znamionowe Un:1140 V, 50 Hz
Maksymalne napięcie pracy:1,1Un = 1254 V, 50 Hz
Indukcyjność przewodów fazowych:400H (150H)
Prąd znamionowy:1 mA ±30%
Wytrzymałość elektryczna względem rdzenia:2,5 kV
Wytrzymałość elektryczna izolacji:4 kV
Rezystancja uzwojenia dławika:4 kΩ ±10%
Temperatura otoczenia:-10oC do +70oC
Stopień ochrony:IP65
Wymiary:Długość: 198mm
Szerokość: 67mm
Wysokość: 76mm

Maksymalne wartości obwodu iskrobezpiecznego:

TypDane
Napięcie wyjściowe obwodu:Ui max = 20 V
Prąd wyjściowy obwodu:Ii max = 1 mA
Indukcyjność:(L1,L2,L3) – (N)
Li=400H, Li/Ri=112mH/Ω
Pojemność sieci:Co max = 1 μF na fazę
Pojemność obwodu iskrobezpiecznego:Ci = pomijalne
Cecha iskrobezpieczeństwa obwodu:obwód iskrobezpieczny klasy ib

 

Schemat montażu zabezpieczenia typu UCMI z dławikiem sztucznego zera typu DZ-3/1 stacjach transformatorowych typu IT3Sm.

 

Schemat montażu zabezpieczenia typu RRgx z dławikiem sztucznego zera typu DZ-3/1 stacjach transformatorowych typu IT3Sm.

 

Certyfikaty

Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o. o. dnia 29.05.2015r. wydał uzupełniający certyfikat badania typu WE: OBAC 08ATEX517U/1

Dławik sztucznego zera typu DZ-3/1 posiada certyfikat badania typu WE: OBAC 08ATEX517U z dnia 29.01.2009r.

Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o. o., organ zarejestrowany pod numerem 1461 zgodnie z artykułem nr 9 Dyrektywy Rady 94/9/WE z 23 marca 1994r. zaświadcza, że w/w urzadzenie lub system ochronny sprawdzono na zgodność z podstawowymi wymogami bezpieczństwa i ochrony zdrowia dotyczącymi projektu, konstrukcji orzadzenia i systemu ochronnego przeznaczonego do stosowania w warunkach zagrożonych wybuchem, które podano w załączniku nr II niniejszej dyrektywy.

Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spełnienie wymagań norm:

  • PN-EN 60079-0:2013
  • PN-EN 60079-11:2012

Dławik sztucznego zera typu DZ-3/1 posiada oznaczenie:
OBAC 08ATEX517U
I M2 Ex ib I Mb
1461

 

Pobierz kartę katalogową:

ikonaDławik sztucznego zera typu DZ-3/1

flagi programu unijnego funduszu