Zaślepki wpustów kablowych typu Z-WMg..

Opis

Zaślepki wpustów kablowych typu Z-WMg..

Budowa i zastosowanie:

Zaślepki wpustów kablowych typu Z-WMg.. przeznaczone są do zaślepiania wprowadzeń kabli i przewodów o przekroju kołowym do wnętrza osłon ognioszczelnych urządzeń elektrycznych gr. I i podgrupy II C oraz pyłoszczelnej III C.
W zależności od wykonania otworu gwintowego wpustu, zaślepki typu Z-WMg.. umożliwiają zaślepienie wprowadzeń gwintowych o średnicy gwintu od Ø35 mm do Ø48 mm.

Zaślepki wpustów kablowych typu Z-WMg.. zostały zaprojektowane zgodnie z mającymi zastosowanie wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w odpowiednich normach przemysłowych.

Zaślepki wpustów kablowych typu Z-WMg.. wykonane są metodą toczenia ze stalowego pręta gatunku St3S o przekroju sześciokątnym. Zaślepienie gniazda wpustu odbywa się poprzez wkręcenie odpowiedniej gwintowanej zaślepki. Na zewnętrznej części korpusu wygrawerowane jest oznaczenie ATEX.

 

Parametry techniczne zaślepek typu Z-WMg..:

Typ Dane
Zakres temperatury pracy zaślepek -10oC ÷ +80oC
Stopień ochrony IP 65
Wilgotność względna do 95 %
Położenie pracy dowolne
Środowisko średnio agresywne chemicznie
Cecha budowy przeciwwybuchowej I M2 II 2G II 2D
Oznaczenie wg ATEX Ex d I Mb Ex d IIC Gb Ex tb IIIC Db

 

Typoszereg Zaślepek Z-WMg..:

Typ zaślepki Wymiary zaślepki (gwint) Klucz [mm]
Z-WMg-1 G 1 1/8″ 50
Z-WMg-2 G 1 1/2″ 50
Z-WMg-1a M38x1,5 50
Z-WMg-2a M48x1,5 50

Certyfikat

Zaślepki typu Z-WMg.. posiadają certyfikat badania typu WE: OBAC 14ATEX0199X z dnia 30.04.2014r.

Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o. o., Jednostka Notyfikowana Nr 1461 zgodnie z artykułem nr 9 Dyrektywy Rady 94/9/WE z 23 marca 1994 r. zaświadcza, że w/w urządzenie lub system ochrony sprawdzono na zgodność z podstawowymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczącymi projektu, konstrukcji urządzenia i systemu ochronnego przeznaczonego do stosowania w warunkach zagrożonych wybuchem, które podano w załączniku nr. II niniejszej dyrektywy.

Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spełnienie wymagań norm:

  • PN-EN 60079-0:2013
  • PN-EN 60079-1:2010
  • PN-EN 60079-31:2011

Zaślepki wpustów kablowych typu Z-WMg.. posiadają oznaczenie:

OBAC 14ATEX0199X
I M2 Ex d I Mb
II 2G Ex d IIC Gb
                  II 2D Ex tb IIIC Db

                  1461

 

Pobierz kartę katalogową:

Zaślepki wpustów kablowych typu Z-WMg..

Wybrane produkty