Wpusty kablowe typu WKp

Opis

Wpusty kablowe typu WKp
Wpusty kablowe typu WKp

 

 

 

 

Zastosowanie:

Wpusty kablowe typu WKp przeznaczone są do wprowadzenia do wnętrza osłon ognioszczelnych urządzeń elektrycznych grupy I i II, kabli i przewodów o przekroju kołowym, z zapewnieniem osłonie pełnej ognioszczelności.

W zależności od wykonania wpusty typu Wkp umożliwiają wprowadzanie kabli i przewodów o średnicy zewnętrznej od 17mm do 64 mm.

Wpusty WKp wykonane są jako konstrukcje stalowo-spawane.

Wpusty typu WKp można montować do osłon ognioszczelnych urządzeń grupy I, podgrupy: IIA, IIB i IIC

Wpusty typu WKp zastępują wpusty typu WKs-3 oraz WKs-2.

 

Dane Techniczne:

Typ Dane
Zakres temperatury pracy wpustów kablowych: od -20[ºC] +40[ºC]
Stopień ochrony: IP 54
Wilgotność względna: do 95 %
Położenie pracy: dowolne
Środowisko: średnio agresywne chemicznie
Cecha budowy przeciwwybuchowej: Ex dI/IIC
Oznaczenie wg ATEX: I M2 II 2GD

 

Typoszereg wpustów WKp:

Typ wpustu Średnica zewnętrzna przewodu [mm] Wykonanie Zakres średnic przewodów [mm]
WKp-1 Ø17 – Ø28 1

2

3

Ø17 – Ø20

Ø20 – Ø24

Ø24 – Ø28

WKp-2 Ø32 – Ø54 1

2

3

Ø32 – Ø40

Ø40 – Ø48

Ø48 – Ø54

WKp-3 Ø49 – Ø64 1

2

Ø49 – Ø55

Ø55 – Ø64

WKp-4 Ø56 – Ø78 1

2

3

Ø56 – Ø65

Ø65 – Ø72

Ø72 – Ø78

Głównymi elementami wpustów WKp są:

  • korpus z wewnętrznym gniazdem na pierścień uszczelniający,
  • dławik,
  • mocownik
  • podkładka metalowa,
  • dociskacz,
  • pierścień uszczelniający z elastomeru.

W przypadku kiedy nie jest wprowadzony przewód lub kabel do wpustu przewidziany jest do montażu odpowiedni korek metalowy. Wpust mocowany jest do urządzenia dwoma śrubami M12. 

Pomiędzy korpusem wpustu a osłoną ognioszczelna urządzenia występuje złącze ognioszczelne cylindryczne.

Certyfikaty

Dnia 20.06.2012r. wpusty kablowe typu WKp otrzymały certyfikat uzupełniający badania typu WE: KDB 05ATEX148U/4

Wpusty kablowe typu WKp posiadają certyfikat badania typu WE: KDB 05ATEX148U z dnia 12.05.2005r.

Główny Instytut Górnictwa, Jednostka Notyfikowana nr 1453 zgodnie z artykułem 9 Dyrektywy 94/9/WE z dnia 23 marca 1994, potwierdza że część lub podzespół będący przedmiotem niniejszego certyfikatu spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące projektowania i budowy urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wymienione w Załączniku nr 2 Dyrektywy 94/9/WE (Rozdział 2 Rozporządzenia MG z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz.2203)

Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spełnienie wymagań norm:

  • PN-EN 60079-0:2009
  • PN-EN 60079-1:2010

Wpusty kablowe typu WKp posiadają oznaczenie:

KDB 05ATEX148U
I M2 Ex d I Mb
II 2G Ex d IIc Gb

                  1461

 

Pobierz kartę katalogową:

Wpusty kablowe typu WKp

Wybrane produkty