Zmiana jednostki notyfikowanej

Dnia 09.02.2015r. nastąpiła zmiana jednostki notyfikowanej, oceniającej zgodność systemu jakości z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011. Dotychczasowa jednostka notyfikowana, biorąca udział w fazie kontroli produkcji – Główny Instytut Górnictwa, posiadająca numer identyfikacyjny 1453, została zmieniona na jednostkę notyfikowaną: Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o. o., posiadającą numer identyfikacyjny 1461.

Zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy 94/9/WE oraz rozdziałem 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005r., z prawej strony oznakowania CE powinien być umieszczony numer identyfikacyjny 1461 jednostki notyfikowanej.

flagi programu unijnego funduszu