Zaślepka wpustów kablowych typu Z-WKp

Opis

Zaślepka wpustów kablowych typu Z-WKp

Zastosowanie:

Zaślepka wpustu kablowego typu Z-WKp przeznaczona jest do montowania jej w miejsce wpustów typu WKp produkcji Izol-Plast lub tez wpustów WKs w przypadku kiedy nie jest wprowadzony przewód lub kabel i gdy nie ma potrzeby lub możliwości ich stosowania.

 

Budowa:

Zaślepka wpustów kablowych typu Z-WKp zbudowana jest jako konstrukcja spawana.

Zaślepka mocowana jest do urządzenia dwoma śrubami M12. Pomiędzy korpusem pokrywy,a osłoną ognioszczelna urządzenia występuje złącze ognioszczelne cylindryczno-kołnierzowe.

 

Certyfikat

Dnia 20.06.2012r. zaślepka wpustów kablowych typu Z-WKp otrzymała certyfikat uzupełniający badania typu WE: KDB 05ATEX148U/4

Zaślepka wpustów kablowych typu Z-WKp posiada certyfikat badania typu WE: KDB 05ATEX148U z dnia 12.05.2005r.

Główny Instytut Górnictwa, Jednostka Notyfikowana nr 1453 zgodnie z artykułem 9 Dyrektywy 94/9/WE z dnia 23 marca 1994, potwierdza że część lub podzespół będący przedmiotem niniejszego certyfikatu spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące projektowania i budowy urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wymienione w Załączniku nr 2 Dyrektywy 94/9/WE (Rozdział 2 Rozporządzenia MG z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz.2203).

Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spełnienie wymagań norm:

  • PN-EN 60079-0:2009
  • PN-EN 60079-1:2010

Zaślepka wpustów kablowych typu Z-WKp posiada oznaczenie:

KDB 05ATEX148U
I M2 Ex d I Mb
II 2G Ex d IIC Gb

                  1461

 

 

Pobierz kartę katalogową:

iconZaślepka wpustu kablowego typu Z-WKp

flagi programu unijnego funduszu