Zaślepka pochłaniaczy ognia typu Z-UPO

Opis

Zaślepka pochłaniaczy ognia typu Z-UPO

Zastosowanie:

Zaślepka pochłaniaczy ognia typu Z-UPO przeznaczona jest do montowania jej w stacjach transformatorowych produkcji AEG „MEFTA” (GEC Alsthom) – Mikołów oraz polach rozdzielczych typu ROK… produkcji Zakładów Wytwórczych Aparatury Wysokiego Napięcia ZWAR w Warszawie w miejsce pochłaniaczy ognia typu UOP-1, UPO-1 produkcji PHPU „Izol-Plast” Sp. z o. o., typu P2 i P3 produkcji „ZWAR” Warszawa oraz typu P3 produkcji „MEFTA” Mikołów.

Zaślepki Pochłaniaczy Ognia Z-UPO posiadają śruby mocujące M12 z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym w klasie 12.9.

 

Certyfikat:

Dnia 23.05.2011r. zaślepka pochłaniaczy ognia typu Z-UPO otrzymała certyfikat uzupełniający badania typu WE: KDB 07ATEX102U/2

Zaślepka pochłaniaczy ognia typu Z-UPO posiada certyfikat badania typu WE: KDB 07ATEX102U z dnia 28.02.2007r.

Główny Instytut Górnictwa, Jednostka Notyfikowana nr 1453 zgodnie z artykułem 9 Dyrektywy 94/9/WE z dnia 23 marca 1994, potwierdza że część lub podzespół będący przedmiotem niniejszego certyfikatu spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące projektowania i budowy urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wymienione w Załączniku nr 2 Dyrektywy 94/9/WE (Rozdział 2 Rozporządzenia MG z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz.2203)

Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spełnienie wymagań norm:

  • PN-EN 60079-0:2009
  • PN-EN 60079-1:2010

Zaślepka pochłaniaczy ognia typu Z-UPO posiada oznaczenie:

KDB 07ATEX102U
I M2 Ex d I Mb

1461

 

Pobierz kartę katalogową:

iconaUniwersalny pochłaniacz ognia typu Z-UPO

flagi programu unijnego funduszu