Zaślepka komory przyłączowej typu ZGKP-ROK

Opis

Zaślepka komory przyłączowej typu ZGKP-ROK

 

Zastosowanie:

Zaślepka gniazda komory przyłączowe typu ZGKP-ROK przeznaczona jest do montowania jej w polach ognioszczelnych w miejsce szynoprzewodów typu OszP-ROK lub wpustów uniwersalnych kątowych typu WUKS w przypadku kiedy nie jest wprowadzony przewód lub kabel i gdy nie ma potrzeby lub możliwości ich stosowania.

Zaślepka typu ZGKP-ROK wykonana jest jako konstrukcja spawana z elementów stalowych. 
Zaślepka mocowana jest do urządzenia śrubami M16.
Pomiędzy kołnierzem a osłoną ognioszczelną urządzenia występuje złącze ognioszczelne cylindryczno-kołnierzowe.

 

Certyfikat

Dnia 18.07.2012r. zaślepka komory przyłączowej typu ZGKP-ROK otrzymała certyfikat uzupełniający badania typu WE: KDB 06ATEX237U/3
Zaślepka komory przyłączowej typu ZGKP-ROK posiada certyfikat badania typu WE: KDB 06ATEX237U z dnia 25.09.2006r.

Główny Instytut Górnictwa, Jednostka Notyfikowana nr 1453 zgodnie z artykułem 9 Dyrektywy 94/9/WE z dnia 23 marca 1994, potwierdza że część lub podzespół będący przedmiotem niniejszego certyfikatu spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące projektowania i budowy urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wymienione w Załączniku nr 2 Dyrektywy 94/9/WE (Rozdział 2 Rozporządzenia MG z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz.2203)

Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spełnienie wymagań norm:

  • PN-EN 60079-0:2009
  • PN-EN 60079-1:2010

Zaślepka komory przyłączowej typu ZGKP-ROK posiada oznaczenie:
KDB 06ATEX237U
I M2 Ex d I Mb
1461

 

Pobierz kartę katalogową:

Zaślepka komory przyłączowej typu ZGKP-ROK

flagi programu unijnego funduszu