Redukcja do wpustów kablowych typu R-WKp

Opis

Redukcja do wpustów kablowych typu R-WKp

Zastosowanie:

Redukcje do wpustów typu R-WKp przeznaczone są do stosowania w transformatorach ognioszczelnych. Stanowią one wyposażenie umożliwiające redukcję gniazd wpustów Ø140.00 mm na Ø90.00 mm oraz ich zaślepienie przy użyciu zaślepek Z-WKp, lub stosowanie wpustów kablowych typu WKp.

Redukcje do wpustów typu R-WKp wykonana są z płyty stalowej z przyspawaną przelotową tuleją o średnicy odpowiadającej średnicy wpustu WKp… tj. Ø90.00 mm, po drugiej strony redukcji wykonane jest złącze cylindryczno-kołnierzowe o średnicy Ø140.00 mm. Redukcja wykonana jest w całości ze stali w gatunku St3S.

 

 

Certyfikat

Dnia 01.08.2011r. redukcja do wpustów kablowych typu R-Wkp otrzymała certyfikat uzupełniający badania typu WE: KDB 07ATEX103U/2

Redukcja do wpustów kablowych typu R-Wkp posiada certyfikat badania typu WE: KDB 07ATEX103U z dnia 28.02.2007r.

Główny Instytut Górnictwa, Jednostka Notyfikowana nr 1453 zgodnie z artykułem 9 Dyrektywy 94/9/WE z dnia 23 marca 1994, potwierdza że część lub podzespół będący przedmiotem niniejszego certyfikatu spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące projektowania i budowy urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wymienione w Załączniku nr 2 Dyrektywy 94/9/WE (Rozdział 2 Rozporządzenia MG z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz.2203)

Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spełnienie wymagań norm:

  • PN-EN 60079-0:2009
  • PN-EN 60079-1:2010

Redukcja do wpustów kablowych typu R-Wkp posiada oznaczenie:

atexKDB 07ATEX103U
I M2 Ex d I Mb

1461

 

Pobierz kartę katalogową:

Redukcja wpustu typu R-WKp

flagi programu unijnego funduszu