Przeciwwybuchowe baterie akumulatorowe budowy wzmocnionej typu SBS-4W i SBS-4WŻ

Opis

Przeciwwybuchowe baterie akumulatorowe

Zastosowanie:

Przeciwwybuchowe baterie akumulatorowe budowy wzmocnionej „e” typu SBS-4W z ogniwami klasycznymi lub SBS-4WŻ z ogniwami żelowymi mają zastosowanie jako źródło energii do lokomotyw elektrycznych typu ELA-44/* oraz Lea BM-12. 

Podczas hamowania elektrycznego lokomotywą, przeciwwybuchowa bateria akumulatorowa budowy wzmocnionej „e” typu SBS-4W lub SBS-4WŻ pełni funkcję odbiornika energii elektrycznej.

Przeciwwybuchowe baterie akumulatorowe typu SBS-4W i SBS-4WŻ wykonane są jako konstrukcja spawana, zapewniająca wentylację wnętrza. Wentylacja (przewietrzanie) skrzyni jest realizowane dzięki otworom wentylacyjnym wykonanym w dnie komór baterii oraz specjalnej konstrukcji pokryw, dodatkowo wentylację ułatwiają przekładki wentylacyjno-dystansowe umieszczone pomiędzy ściankami komór a ogniwami.

 

Dane znamionowe

Przeciwwybuchowej baterii akumulatorowej budowy wzmocnionej „e” typu SBS-4W:

TypDane
Typ bateriiSBS-4W
Gabaryty2920 x 1050 x 825mm
Masa (z załadowanymi ogniwami)~5500kg
Temperatura otoczenia0oC do +40oC
Napięcie znamionowe baterii144V DC
Pojemność znamionowa baterii840Ah
Położenie pracypoziomo
Zabezpieczenie antykorozyjne
wnętrz skrzyni
tworzywo elektroizolacyjne
typu Borklej
Prąd rozładowania długotrwały150A DC
Prąd rozładowania krótkotrwały (60s)250A DC
Typ ogniw akumulatorowych2V 8 EPzS 840 Ah o napięciu 2V
ProducentTAB Polska Sp. z o.o.
Certyfikat badania typu WESIRA 10ATEX3255U
Data wydania certyfikatu12.2014r.
Oznaczenie wg ATEX 
I M2 Ex e I Mb
Pojemność840Ah
Wymiary ogniwa198 x 156 x 545 mm
Masa ogniwa wraz z elektrolitem47 kg
Obsługa ogniwOkresowe uzupełnianie elektrolitu

 

Przeciwwybuchowej baterii akumulatorowej budowy wzmocnionej „e” typu SBS-4WŻ:

TypDane
Typ bateriiSBS-4WŻ
Gabaryty2920 x 1050 x 825mm
Masa (z załadowanymi ogniwami)~5500kg
Temperatura otoczenia0oC do +40oC
Napięcie znamionowe baterii144V DC
Pojemność znamionowa baterii760Ah
Położenie pracypoziomo
Zabezpieczenie antykorozyjne
wnętrz skrzyni
tworzywo elektroizolacyjne
typu Borklej
Prąd rozładowania długotrwały150A DC
Prąd rozładowania krótkotrwały (60s)250A DC
Typ ogniw akumulatorowych8 PzV 760 o napięciu 2V
ProducentEnerSys Sp. z o.o. producenta akumulatorów Hawker
Certyfikat badania typu WESIRA 03ATEX3090U
Oznaczenie wg ATEX 
I M2 Ex e I
Pojemność760Ah
Wymiary ogniwa198 x 155 x 541 mm
Masa ogniwa wraz z elektrolitem51 kg
Obsługa ogniwCałkowicie bezobsługowe

 

Certyfikat

Przeciwwybuchowe baterie akumulatorowe budowy wzmocnionej „e” typu SBS-4WSBS-4WŻ posiadają certyfikat badania typu WE: KDB 06ATEX314X/2 z dnia 25.11.2015r. wykonanym przez Główny Instytut Górnictwa Jednostkę Certyfikujacą Kopalnię Doœwiadczalną „Barbara” jako uzupełnienie certyfikatu badania typu WE KDB 06ATEX314X z dnia 28.12.2006r. 

Główny Instytut Górnictwa, Jednostka Notyfikowana nr 1453 zgodnie z artykułem 9 Dyrektywy 94/9/WE z dnia 23 marca 1994, potwierdza że część lub podzespół będący przedmiotem niniejszego certyfikatu spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące projektowania i budowy urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wymienione w Załączniku nr 2 Dyrektywy 94/9/WE (Rozdział 2 Rozporządzenia MG z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz.2203)

Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spełnienie wymagań norm:

  • PN-EN 60079-0:2013 (EN 60079-0:2012)
  • PN-EN 60079-7:2010 (EN 60079-7:2007)

Przeciwwybuchowe baterie akumulatorowe budowy wzmocnionej „e” typu SBS-4W posiadają oznaczenie:
KDB 06ATEX314X
I M2 Ex e I Mb 
1461

 

Pobierz kartę katalogową:

ikonaPrzeciwwybuchowe baterie akumulatorowe budowy wzmocnionej typu SBS-4W i SBS-4WŻ

 

flagi programu unijnego funduszu