Gniazdo monitoringu skrzyń akumulatorowych typu GM-1A

Opis

Gniazdo monitoringu skrzyń akumulatorowych typu GM-1A

Zastosowanie:

Gniazdo monitoringu typu GM-1A – służy do wyprowadzenia na zewnątrz baterii trakcyjnej sygnałów pomiarowych do kontroli parametrów takich jak napięcie, temperatura oraz rezystancja izolacji wykładziny skrzyni. 

Obudowa gniazda monitoringu jest budowy ognioszczelnej autonomicznej. Gniazdo jest zabudowane na skrzyniach baterii trakcyjnych typu SBS-4W. 

Do współpracy z gniazdem monitoringu GM-1A przewidziany jest m.in. mikroprocesorowy miernik upływności baterii typu MUB-3A.

 

Certyfikat

Gniazdo monitoringu typu GM-1A posiada certyfikat badania typu WE: KDB 06ATEX318X/1 z dnia 02.08.2011r.

Główny Instytut Górnictwa, Jednostka Notyfikowana nr 1453 zgodnie z artykułem 9 Dyrektywy 94/9/WE z dnia 23 marca 1994, potwierdza że część lub podzespół będący przedmiotem niniejszego certyfikatu spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące projektowania i budowy urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wymienione w Załączniku nr 2 Dyrektywy 94/9/WE (Rozdział 2 Rozporządzenia MG z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz.2203)

Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spełnienie wymagań norm:

  • PN-EN 60079-0:2009
  • PN-EN 60079-1:2010

Gniazdo monitoringu typu GM-1A posiada oznaczenie:
Gniazdo monitoringuKDB 06ATEX318X
I M2 Ex d I Mb
1461

 

Pobierz kartę katalogową:

ikonaGniazdo monitoringu skrzyń akumulatorowych typu GM-1A

flagi programu unijnego funduszu