Generator udarowo-akustyczny z pomiarem typu GUA-100E/P

Opis

gua100ep

Generator udarowo-akustyczny z pomiarem typu GUA-100E/P 
Generator udarowo-akustyczny z pomiarem typu GUA-100E/P został opracowany jako przenośny przyrząd specjalny budowy normalnej służący do lokalizacji uszkodzeń kabli elektroenergetycznych i przewodów oponowych oraz pomiaru poprawności wykonanej naprawy uszkodzonego kabla.

Może być wykorzystywany do lokalizacji uszkodzeń kabli i przewodów zasilających maszyny urabiające, transportowe, urządzenia ruchome, przewoźne oraz ręczne zainstalowane w podziemnych wyrobiskach (pomieszczeniach) kopalń.

W generatorze udarowo-akustycznym z pomiarem typu GUA-100E/P do lokalizacji uszkodzeń kabli lub przewodów
oponowych zastosowano metodę polegającą na wykorzystaniu efektów optyczno-akustycznych towarzyszących impulsowemu przebiciu izolacji napięciem probierczym (regulowanym do 20kV) w miejscu uszkodzenia żyły badanego kabla lub przewodu oponowego. Generator udarowo-akustycznym z pomiarem typu GUA-100E/P może pracować w trybie pracy pomiar oraz w trybie lokalizacja.

LOKALIZACJA:
Energia z baterii kondensatorów o regulowanym napięciu od 0 do 20kV poprzez iskrownik i zaciski probiercze podawana jest na badany kabel lub przewód oponowy. Zmiany napięcia probierczego można dokonać pokrętłem regulacyjnym. Częstość impulsów oraz ich energia zależne są od odległości elektrod iskrownika.
POMIAR:
Pomiar poprawności wykonanej naprawy uszkodzonego kabla dokonywany jest przez obserwację prądu na wyświetlaczu miliamperomierza przy odpowiednio ustawionym napięciu probierczym. Zgodnie z normą naprawiany kabel lub przewód można podłączyć pod napięcie, gdy prąd upływu jest <300μA/km.

  Generator Udarowy Akustyczny GUA-100E/P spełnia wymagania następujących norm i przepisów:

 • Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczącychprowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Warszawa, dnia 9 czerwca 2017r. Dz. U., poz. 1118);
 • Eksploatacja oraz kontrola maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych w wyrobiskach. – punkt 5 wyżej wymienionego rozporządzenia
 • PN-EN 61557-1:2009 – Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 1: Wymagania ogólne.
 • PN-EN 61557-9:2015-3 – Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 9: Urządzenia do lokalizacji uszkodzenia w sieciach IT.
 • PN-EN 61010-1:2011 – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych. Część 1: Wymagania ogólne.
 • PN-EN 60664-1:2011 – Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania.
 • PN-EN 61000-6-2:2008 – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 6-2: Normy ogólne. Odporność w środowiskach przemysłowych.
 • PN-EN 61000-6-4:2008– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 6-4: Normy ogólne. Norma emisji w środowiskach przemysłowych.
 • PN-EN 61326-1:2013-06 – Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach – Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) – Część 1: Wymagania ogólne.
 • PN-EN 60529:2003 – Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (KOD IP)


Pobierz kartę katalogową:

ikonaGenerator udarowo-akustyczny z pomiarem typu GUA-100E/P

flagi programu unijnego funduszu