Firma „IZOL-PLAST” została wyróżniona w Rankingu Firm Rodzinnych 2018 miesięcznika FORBES!

Firma „IZOL-PLAST” została wyróżniona w Rankingu Firm Rodzinnych 2018 miesięcznika FORBES!

Bisnode Polska, we współpracy z miesięcznikiem Forbes wytypowała zwycięzców „Rankingu Firm Rodzinnych 2018”. Proces przebiegał w kilku etapach.
W pierwszym, spośród ponad 3,5 mln firm, Bisnode Polska na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego wytypowała przedsiębiorstwa, w których przynajmniej dwóch udziałowców posiada powiązania rodzinne, a w ich rękach pozostaje 50+1 proc. udziałów.
W drugiej fazie, wykorzystując know-how zostały wytypowane przedsiębiorstwa o minimalnym – w ocenie organizatorów – ryzyku współpracy. Ponadto w ostatnich trzech latach obrachunkowych wykazały dodatnią dynamikę wartości sprzedaży i zysku, miały dodatni wynik finansowy, terminowo wywiązywały się z obowiązku publikacji danych finansowych lub bezpośrednio swoje wyniki przesłały do Bisnode Polska.
Poza tym, w środowisku biznesowym są cenione i mają nieposzlakowaną opinię. Wobec nich, w sądach gospodarczych, nie odnotowano negatywnych zdarzeń prawnych, rozumianych jako wnioski o upadłość czy likwidację. W efekcie otrzymaliśmy Ranking Firm Rodzinnych.
Przedsiębiorstwa zostały podzielone na dwie grupy według przychodu za ostatni rok obrachunkowy. Pierwszą, małych i średnich firm, stanowią te które w 2016 roku w sprawozdaniu finansowym wykazały roczny przychód nie przekraczający 100 mln zł. W drugiej grupie znalazły się korporacje i przedsiębiorstwa z rocznym przychodem powyżej 100 mln zł.

Certyfikat

Gala

 

flagi programu unijnego funduszu