Redukcja do wpustów typu R-WMg

Opis

Redukcja do wpustów typu R-WMg

Zastosowanie:

Redukcje do wpustów typu R-WMg-* przeznaczone są do stosowania w transformatorach ognioszczelnych i innych urządzeniach. Stanowią one wyposażenie umożliwiające redukcję gniazd wpustów Ø90.00 mm i zastosowanie wpustów kablowych typu WMg z gwintem metrycznym (M38x1,5 lub M48x1,5) lub calowym (G 1 1/8″ lub G 1 1/2″).

 

Parametry techniczne redukcji R-WMg:

Typ Dane
Zakres temperatury pracy wpustów kablowych -20oC ÷ +80oC
Stopień ochrony IP 54
Wilgotność względna do 95 %
Położenie pracy dowolne
Środowisko średnio agresywne chemicznie
Cecha budowy przeciwwybuchowej Ex dI/IIC
Oznaczenie wg ATEX I M2, II 2GD

 

Typoszereg reduckji R-WMg:

Typ redukcji Typ zastosowanego wpustu Średnica zewnętrzna przewodu[mm] Wykonanie Wymiary wpustu (średnica)[mm] Wymiary gniazda wpustu (gwint) Wymiary uszczelki[mm]
R-WMg-1 WMg-1 Ø15 – Ø17 1 Ø20+0,5 G 1 1/8” Ø18+0,5
Ø17 – Ø19 2 Ø20+0,5
R-WMg-2 WMg-2 Ø19 – Ø21 1 Ø24+0,5 G 1 1/2” Ø21+0,5
Ø21 – Ø23 2 Ø23+0,5
R-WMg-1a WMg-1a Ø15 – Ø17 1 Ø20+0,5 M38x1,5 Ø18+0,5
Ø17 – Ø19 2 Ø20+0,5
R-WMg-2a WMg-2a Ø19 – Ø21 1 Ø24+0,5 M48x1,5 Ø21+0,5
Ø21 – Ø23 2 Ø23+0,5

 

Certyfikat

Redukcje do wpustów kablowych typu R-WMg-* posiadają certyfikat badania typu WE: OBAC 09ATEX012U z dnia 31.03.2009r. wykonanym przez OBAC – Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o. o. 

Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o. o., Jednostka Notyfikowana nr 1461 zgodnie z artykułem 9 Dyrektywy 94/9/WE z dnia 23 marca 1994, potwierdza że część lub podzespół będący przedmiotem niniejszego certyfikatu spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące projektowania i budowy urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wymienione w Załączniku nr 2 Dyrektywy 94/9/WE (Rozdział 2 Rozporządzenia MG z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz.2203)

Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spełnienie wymagań norm:

  • PN-EN 60079-0:2006
  • PN-EN 60079-1:2008

Redukcje do wpustów kablowych typu R-WMg-* posiadają oznaczenie:

OBAC 09ATEX012U
I M2 Ex d I
1461

 

 

Pobierz kartę katalogową:

Redukcja do wpustów typu R-WMg

Wybrane produkty