Przepust kablowy typu PKC.. i PKG..

Opis

Przepust kablowy typu PKC
Przepust kablowy typu PKC

Zastosowanie:

Przepusty kablowe typu PK mają zastosowanie w połączeniach obwodów elektrycznych między komorami osłon urządzeń elektrycznych ognioszczelnych grupy I. Przewiduje się dwa podtypy – ze złączem ognioszczelnym gwintowym PKG.. oraz ze złączem ognioszczelnym cylindrycznym PKC.. .

 

Parametry techniczne przepustów kablowych typu PKG..PKC..:

Zastosowanie tylko dla nieekranowanych kabli i przewodów
Wymiar przepustu:
Gwintowy (tabela1): M20x1,5 ÷ M50x1,5
Cylindryczny (tabela2): Ø20 ÷ Ø50
Zakres temperatury pracy: -10oC do +80oC
Wilgotność względna: do 95%
Położenie pracy: dowolne

 

Tabela 1 – Przepusty kablowe gwintowe PKG.. :

Typ przepustu Gwint złącza ognioszczelnego Min. średnica zew. kabla lub przewodu [mm] Max. średnica zew. kabla lub przewodu [mm]
PKG20 M20x1,5  9  12
PKG24 M24x1,5  11  14
PKG32A M32x1,5  15  18
PKG32 M32x1,5  19  22
PKG36 M36x1,5  23  26
PKG45A M45x1,5  28  31
PKG45 M45x1,5 32 35
PKG50A M50x1,5 34 37
PKG50 M50x1,5 37 40

 

Tabela 2 – Przepusty kablowe cylindryczne PKC.. :

Typ przepustu Średnica złącza cylindrycznego Min. średnica zew. kabla lub przewodu [mm] Max. średnica zew. kabla lub przewodu [mm]
PKC20 20  9  12
PKC24 24  11  14
PKC32A 32  15  18
PKC32 32  19  22
PKC36 36  23  26
PKC45A 45  28  31
PKC45 45 32 35
PKC50A 50 34 37
PKC50 50 37 40

 

Certyfikat

Przepusty Kablowe typu PKC..PKG.. posiadają certyfikat badania typu WE: OBAC 13 ATEX 0054U z dnia 16.09.2013r.

Wydany przez Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o. o., Jednostka Notyfikowana Nr 1461 zgodnie z artykułem nr 9 Dyrektywy Rady 94/9/WE z dnia 23 marca 1994, zaświadcza że w/w urządzenie lub system ochrony sprawdzono na zgodność z podstawowymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczącymi projektu, konstrukcji urządzenia i systemu ochronnego przeznaczonego do stosowania w warunkach zagrożonych wybuchem, które podano w załączniku nr 2 Dyrektywy 94/9/WE (Rozdział 2 Rozporządzenia MG z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz.2203)

Przepusty kablowe typu PKC..PKG.. spełniają wymagania dla urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym i mogą być stosowane jako urządzenia grupy I kategori M2.

Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spełnienie wymagań norm:

  • PN-EN 60079-0:2009
  • PN-EN 60079-1:2010

Przepusty Kablowe typu PKC..PKG.. posiadają oznaczenie:

OBAC 13 ATEX 0054U
I M2 Ex d I Mb
1461

 

Pobierz kartę katalogową:

Przepust kablowy typu PKC.. i PKG..

Wybrane produkty