Przeciwwybuchowe baterie akumulatorowe budowy wzmocnionej typu SBS-4W i SBS-4WŻ

Opis

Przeciwwybuchowe baterie akumulatorowe

Zastosowanie:

Przeciwwybuchowe baterie akumulatorowe budowy wzmocnionej „e” typu SBS-4W z ogniwami klasycznymi lub SBS-4WŻ z ogniwami żelowymi mają zastosowanie jako źródło energii do lokomotyw akumulatorowych typu ELA-44/* oraz Lea BM-12. 

Podczas hamowania elektrycznego lokomotywą, przeciwwybuchowa bateria akumulatorowa budowy wzmocnionej „e” typu SBS-4W lub SBS-4WŻ pełni funkcję odbiornika energii elektrycznej.

Przeciwwybuchowe baterie akumulatorowe typu SBS-4W i SBS-4WŻ wykonane są jako konstrukcja spawana, zapewniająca wentylację wnętrza. Wentylacja (przewietrzanie) skrzyni jest realizowane dzięki otworom wentylacyjnym wykonanym w dnie komór baterii oraz specjalnej konstrukcji pokryw, dodatkowo wentylację ułatwiają przekładki wentylacyjno-dystansowe umieszczone pomiędzy ściankami komór a ogniwami.

 

Dane znamionowe

Przeciwwybuchowej baterii akumulatorowej budowy wzmocnionej „e” typu SBS-4W:

Typ Dane
Typ baterii SBS-4W
Gabaryty 2920 x 1050 x 825mm
Masa (z załadowanymi ogniwami) ~5500kg
Temperatura otoczenia 0oC do +40oC
Napięcie znamionowe baterii 144V DC
Pojemność znamionowa baterii 840Ah
Położenie pracy poziomo
Zabezpieczenie antykorozyjne
wnętrz skrzyni
tworzywo elektroizolacyjne
typu Borklej
Prąd rozładowania długotrwały 150A DC
Prąd rozładowania krótkotrwały (60s) 250A DC
Typ ogniw akumulatorowych 2V 8 EPzS 840 Ah o napięciu 2V
Producent TAB Polska Sp. z o.o.
Certyfikat badania typu WE SIRA 10ATEX3255U
Data wydania certyfikatu 12.2014r.
Oznaczenie wg ATEX  
I M2 Ex e I Mb
Pojemność 840Ah
Wymiary ogniwa 198 x 156 x 545 mm
Masa ogniwa wraz z elektrolitem 47 kg
Obsługa ogniw Okresowe uzupełnianie elektrolitu

 

Przeciwwybuchowej baterii akumulatorowej budowy wzmocnionej „e” typu SBS-4WŻ:

Typ Dane
Typ baterii SBS-4WŻ
Gabaryty 2920 x 1050 x 825mm
Masa (z załadowanymi ogniwami) ~5500kg
Temperatura otoczenia 0oC do +40oC
Napięcie znamionowe baterii 144V DC
Pojemność znamionowa baterii 760Ah
Położenie pracy poziomo
Zabezpieczenie antykorozyjne
wnętrz skrzyni
tworzywo elektroizolacyjne
typu Borklej
Prąd rozładowania długotrwały 150A DC
Prąd rozładowania krótkotrwały (60s) 250A DC
Typ ogniw akumulatorowych 8 PzV 760 o napięciu 2V
Producent EnerSys Sp. z o.o. producenta akumulatorów Hawker
Certyfikat badania typu WE SIRA 03ATEX3090U
Oznaczenie wg ATEX  
I M2 Ex e I
Pojemność 760Ah
Wymiary ogniwa 198 x 155 x 541 mm
Masa ogniwa wraz z elektrolitem 51 kg
Obsługa ogniw Całkowicie bezobsługowe

 

Certyfikat

Przeciwwybuchowe baterie akumulatorowe budowy wzmocnionej „e” typu SBS-4WSBS-4WŻ posiadają certyfikat badania typu WE: KDB 06ATEX314X/2 z dnia 25.11.2015r. wykonanym przez Główny Instytut Górnictwa Jednostkę Certyfikujacą Kopalnię Doœwiadczalną „Barbara” jako uzupełnienie certyfikatu badania typu WE KDB 06ATEX314X z dnia 28.12.2006r. 

Główny Instytut Górnictwa, Jednostka Notyfikowana nr 1453 zgodnie z artykułem 9 Dyrektywy 94/9/WE z dnia 23 marca 1994, potwierdza że część lub podzespół będący przedmiotem niniejszego certyfikatu spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące projektowania i budowy urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wymienione w Załączniku nr 2 Dyrektywy 94/9/WE (Rozdział 2 Rozporządzenia MG z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz.2203)

Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spełnienie wymagań norm:

  • PN-EN 60079-0:2013 (EN 60079-0:2012)
  • PN-EN 60079-7:2010 (EN 60079-7:2007)

Przeciwwybuchowe baterie akumulatorowe budowy wzmocnionej „e” typu SBS-4W posiadają oznaczenie:
KDB 06ATEX314X
I M2 Ex e I Mb 
1461

 

Pobierz kartę katalogową:

ikonaPrzeciwwybuchowe baterie akumulatorowe budowy wzmocnionej typu SBS-4W i SBS-4WŻ

 

Wybrane produkty