WP-Cache Config Sample File See wp-cache.php for author details. */ $wp_super_cache_late_init = 1; //Added by WP-Cache Manager $wpsc_save_headers = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_home_path = '/'; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_mobile_groups = ''; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_mobile_prefixes = 'w3c , w3c-, acs-, alav, alca, amoi, audi, avan, benq, bird, blac, blaz, brew, cell, cldc, cmd-, dang, doco, eric, hipt, htc_, inno, ipaq, ipod, jigs, kddi, keji, leno, lg-c, lg-d, lg-g, lge-, lg/u, maui, maxo, midp, mits, mmef, mobi, mot-, moto, mwbp, nec-, newt, noki, palm, pana, pant, phil, play, port, prox, qwap, sage, sams, sany, sch-, sec-, send, seri, sgh-, shar, sie-, siem, smal, smar, sony, sph-, symb, t-mo, teli, tim-, tosh, tsm-, upg1, upsi, vk-v, voda, wap-, wapa, wapi, wapp, wapr, webc, winw, winw, xda , xda-'; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_refresh_single_only = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_make_known_anon = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_mod_rewrite = 0; //Added by WP-Cache Manager $cache_path = WP_CONTENT_DIR . '/cache/'; $file_prefix = 'wp-cache-'; $ossdlcdn = 0; // Array of files that have 'wp-' but should still be cached $cache_acceptable_files = array( 'wp-comments-popup.php', 'wp-links-opml.php', 'wp-locations.php' ); $cache_rebuild_files = 1; //Added by WP-Cache Manager // Disable the file locking system. // If you are experiencing problems with clearing or creating cache files // uncommenting this may help. $wp_cache_mutex_disabled = 1; //Added by WP-Cache Manager // Just modify it if you have conflicts with semaphores $sem_id = 1865038363; //Added by WP-Cache Manager if ( '/' != substr($cache_path, -1)) { $cache_path .= '/'; } $wp_cache_mobile = 0; $wp_cache_mobile_whitelist = 'Stand Alone/QNws'; $wp_cache_mobile_browsers = '2.0 MMP, 240x320, 400X240, AvantGo, BlackBerry, Blazer, Cellphone, Danger, DoCoMo, Elaine/3.0, EudoraWeb, Googlebot-Mobile, hiptop, IEMobile, KYOCERA/WX310K, LG/U990, MIDP-2., MMEF20, MOT-V, NetFront, Newt, Nintendo Wii, Nitro, Nokia, Opera Mini, Palm, PlayStation Portable, portalmmm, Proxinet, ProxiNet, SHARP-TQ-GX10, SHG-i900, Small, SonyEricsson, Symbian OS, SymbianOS, TS21i-10, UP.Browser, UP.Link, webOS, Windows CE, WinWAP, YahooSeeker/M1A1-R2D2, iPhone, iPod, Android, BlackBerry9530, LG-TU915 Obigo, LGE VX, webOS, Nokia5800'; //Added by WP-Cache Manager // change to relocate the supercache plugins directory $wp_cache_plugins_dir = WPCACHEHOME . 'plugins'; // set to 1 to do garbage collection during normal process shutdown instead of wp-cron $wp_cache_shutdown_gc = 0; $wp_super_cache_late_init = 1; //Added by WP-Cache Manager // uncomment the next line to enable advanced debugging features $wp_super_cache_advanced_debug = 0; $wp_super_cache_front_page_text = ''; $wp_super_cache_front_page_clear = 0; $wp_super_cache_front_page_check = 0; $wp_super_cache_front_page_notification = '0'; $wp_cache_object_cache = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_anon_only = 0; $wp_supercache_cache_list = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_debug_to_file = 0; $wp_super_cache_debug = 0; $wp_cache_debug_level = 5; $wp_cache_debug_ip = ''; $wp_cache_debug_log = ''; $wp_cache_debug_email = ''; $wp_cache_pages[ "search" ] = 0; $wp_cache_pages[ "feed" ] = 0; $wp_cache_pages[ "category" ] = 0; $wp_cache_pages[ "home" ] = 0; $wp_cache_pages[ "frontpage" ] = 0; $wp_cache_pages[ "tag" ] = 0; $wp_cache_pages[ "archives" ] = 0; $wp_cache_pages[ "pages" ] = 0; $wp_cache_pages[ "single" ] = 0; $wp_cache_pages[ "author" ] = 0; $wp_cache_hide_donation = 0; $wp_cache_not_logged_in = 0; //Added by WP-Cache Manager WP-Cache Config Sample File See wp-cache.php for author details. */ $wp_super_cache_late_init = 1; //Added by WP-Cache Manager $wpsc_save_headers = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_home_path = '/'; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_mobile_groups = ''; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_mobile_prefixes = 'w3c , w3c-, acs-, alav, alca, amoi, audi, avan, benq, bird, blac, blaz, brew, cell, cldc, cmd-, dang, doco, eric, hipt, htc_, inno, ipaq, ipod, jigs, kddi, keji, leno, lg-c, lg-d, lg-g, lge-, lg/u, maui, maxo, midp, mits, mmef, mobi, mot-, moto, mwbp, nec-, newt, noki, palm, pana, pant, phil, play, port, prox, qwap, sage, sams, sany, sch-, sec-, send, seri, sgh-, shar, sie-, siem, smal, smar, sony, sph-, symb, t-mo, teli, tim-, tosh, tsm-, upg1, upsi, vk-v, voda, wap-, wapa, wapi, wapp, wapr, webc, winw, winw, xda , xda-'; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_refresh_single_only = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_make_known_anon = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_mod_rewrite = 0; //Added by WP-Cache Manager $cache_path = WP_CONTENT_DIR . '/cache/'; $file_prefix = 'wp-cache-'; $ossdlcdn = 0; // Array of files that have 'wp-' but should still be cached $cache_acceptable_files = array( 'wp-comments-popup.php', 'wp-links-opml.php', 'wp-locations.php' ); $cache_rebuild_files = 1; //Added by WP-Cache Manager // Disable the file locking system. // If you are experiencing problems with clearing or creating cache files // uncommenting this may help. $wp_cache_mutex_disabled = 1; //Added by WP-Cache Manager // Just modify it if you have conflicts with semaphores $sem_id = 1865038363; //Added by WP-Cache Manager if ( '/' != substr($cache_path, -1)) { $cache_path .= '/'; } $wp_cache_mobile = 0; $wp_cache_mobile_whitelist = 'Stand Alone/QNws'; $wp_cache_mobile_browsers = '2.0 MMP, 240x320, 400X240, AvantGo, BlackBerry, Blazer, Cellphone, Danger, DoCoMo, Elaine/3.0, EudoraWeb, Googlebot-Mobile, hiptop, IEMobile, KYOCERA/WX310K, LG/U990, MIDP-2., MMEF20, MOT-V, NetFront, Newt, Nintendo Wii, Nitro, Nokia, Opera Mini, Palm, PlayStation Portable, portalmmm, Proxinet, ProxiNet, SHARP-TQ-GX10, SHG-i900, Small, SonyEricsson, Symbian OS, SymbianOS, TS21i-10, UP.Browser, UP.Link, webOS, Windows CE, WinWAP, YahooSeeker/M1A1-R2D2, iPhone, iPod, Android, BlackBerry9530, LG-TU915 Obigo, LGE VX, webOS, Nokia5800'; //Added by WP-Cache Manager // change to relocate the supercache plugins directory $wp_cache_plugins_dir = WPCACHEHOME . 'plugins'; // set to 1 to do garbage collection during normal process shutdown instead of wp-cron $wp_cache_shutdown_gc = 0; $wp_super_cache_late_init = 1; //Added by WP-Cache Manager // uncomment the next line to enable advanced debugging features $wp_super_cache_advanced_debug = 0; $wp_super_cache_front_page_text = ''; $wp_super_cache_front_page_clear = 0; $wp_super_cache_front_page_check = 0; $wp_super_cache_front_page_notification = '0'; $wp_cache_object_cache = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_anon_only = 0; $wp_supercache_cache_list = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_debug_to_file = 0; $wp_super_cache_debug = 0; $wp_cache_debug_level = 5; $wp_cache_debug_ip = ''; $wp_cache_debug_log = ''; $wp_cache_debug_email = ''; $wp_cache_pages[ "search" ] = 0; $wp_cache_pages[ "feed" ] = 0; $wp_cache_pages[ "category" ] = 0; $wp_cache_pages[ "home" ] = 0; $wp_cache_pages[ "frontpage" ] = 0; $wp_cache_pages[ "tag" ] = 0; $wp_cache_pages[ "archives" ] = 0; $wp_cache_pages[ "pages" ] = 0; $wp_cache_pages[ "single" ] = 0; $wp_cache_pages[ "author" ] = 0; $wp_cache_hide_donation = 0; $wp_cache_not_logged_in = 0; //Added by WP-Cache Manager Polityka jakości - Izolplast

Polityka jakości

Polityka Jakości PHPU „Izol-Plast” Sp. z o. o. wynika z długofalowej strategii rozwoju, tworzącej podstawy znaczącej pozycji Spółki na rynku.

Mając świadomość, że Polityka jakości jest polityką przyszłości, w dążeniu do utrzymania wzrastającej pozycji Spółki na rynku najważniejszym kryterium w naszej działalności jest zadowolenie klienta.

Dążąc do zapewnienia dostępności wyrobów o wysokiej jakości, będących rekomendacją dla przyszłych zamówień, sformułowane zostały następujące strategiczne cele działania:

 

 • ciągłe podnoszenie jakości wyrobów,
 • ciągłe podnoszenie niezawodności i bezpieczeństwa wyrobów,
 • terminowość realizacji zamówień.

 


CELE STRATEGICZNE SPÓŁKI REALIZOWANE SĄ POPRZEZ:

 • zwiększenie efektywności działania firmy poprzez korzystne wzajemne relacje ze stronami zainteresowanymi,
 • systematyczne nadzorowanie zidentyfikowanych ryzyk i szans związanych z prowadzoną działalnością,
 • systemowe podejście do jakości poprzez wdrożenie utrzymywanie i stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością wg standardu ISO 9001:2015 oraz ISO/IEC 80079-34,
 • kształtowanie przekonań, że odpowiedzialność za jakość równa się odpowiedzialności za Spółkę,
 • kształtowanie wśród pracowników przekonania, że jakość uzyskana dzisiaj to referencje dla przyszłych zamówień,
 • systematyczne podnoszenie kwalifikacji załogi w zakresie obsługi klienta, technologii wytwarzania oraz metod zarządzania jakością.

Kierownictwo PHPU „IZOL – PLAST” Sp. z o.o. zapewnia, że Polityka ta jest zrozumiała, wdrożona i utrzymywana na wszystkich szczeblach organizacji i zarządzania.

Rogów, Styczeń 2018

 Prezes zarządu

 mgr inż. Jarosław Kuczera

 

W firmie PHPU „Izol-Plast” Sp. z o. o. wdrożono System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001: 2015 , co zostało potwierdzone certyfikatem nr OBAC / 002 / SZJ / 20 wydanym przez Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp z o. o.

Wdrożenie takiego systemu przynosi szereg korzyści zarówno pracownikom, jak i Firmie:

 

 • zarządzanie firmą jest uporządkowane,
 • zdefiniowana jest polityka firmy,
 • załoga zna cele Firmy i swoją role w ich realizacji,
 • określone jest podejście do jakości,
 • jednoznacznie przyporządkowana jest odpowiedzialność za jakość,
 • określone są kompetencje pracowników
 • wpływ na poprawę jakości produkcji,
 • obniżone są koszty produkcji,
 • możliwość swobodnego funkcjonowania na rynkach światowych,
 • zdobywanie zaufania i zadowolenia klienta.

 

Certyfikat

PODSTAWOWE FILARY SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCI wg ISO serii 9001:2015

 • ORGANIZACJA UKIERUNKOWANIA NA KLIENTA
  Wszystkie organizacje są uzależnione od swoich klientów, stąd powinny one dobrze rozumieć wszystkie obecne i przyszłościowe potrzeby klientów, spełniać wymagania klientów oraz dążyć do tego, aby wychodzić poza oczekiwania klientów.
   
 • KIEROWNICTWO
  Kierownictwo ustala jednolite cele, kierunek i wewnętrzną strukturę danej organizacji. Kierownictwo stwarza również odpowiednie warunki pracy w których pracownicy mogą w pełni i całkowicie przymierzyć się do osiągnięcia celów stojących przed daną organizacją.
   
 • WŁĄCZANIE PRACOWNIKÓW
  Pracownicy tworzą na wszystkich płaszczyznach kręgosłup całej organizacji. Ich pełne zaangażowanie pozwala na całkowite wykorzystanie posiadanych zdolności dla dobra całej Organizacji.
   
 • UKIERUNKOWANIE PROCESOWE
  Ten pożądany wynik pozwala się skutecznie osiągnąć wtedy, kiedy wszystkie środki i czynności tworzące całość będą sterowane jako jeden proces.
   
 • ZARZĄDZANIE ZORIENTOWANE NA SYSTEM
  Dana organizacja musi być poddawana analizie, traktowana i prowadzona jako system wielu wzajemnie na siebie oddziałujących procesów prowadzących do osiągnięcia postawionego celu. Przyczynia się to do podniesienia skuteczności i efektywności danej organizacji
   
 • DOKONYWANIE CIĄGŁEJ POPRAWY
  Stawanie się ciągle lepszym musi być trwałym celem danej organizacji.
   
 • PODEJMOWANIE RZECZOWEJ DECYZJI
  Skuteczne decyzje opierają się zawsze na logicznej względnie intuicyjnej analizie danych i informacji.
   
 • STOSUNKI Z DOSTAWCAMI MUSZĄ SŁUŻYĆ OBU STRONOM
  Jeżeli stosunki pomiędzy daną organizacją a jej dostawcami i odbiorcami kształtują się z korzyścią dla obu stron, to pomaga to tym obu Organizacjom w wytworzeniu zdolności do stworzenia pożądanych wartości.

 

 

flagi programu unijnego funduszu