Generator udarowo-akustyczny z pomiarem typu GUA-100E/P

Opis

Generator udarowo-akustyczny z pomiarem typu GUA-100E/P 
Generator udarowo-akustyczny z pomiarem typu GUA-100E/P został opracowany jako przenośny przyrząd specjalny budowy normalnej służący do lokalizacji uszkodzeń kabli elektroenergetycznych i przewodów oponowych oraz pomiaru poprawności wykonanej naprawy uszkodzonego kabla.

Może być wykorzystywany do lokalizacji uszkodzeń kabli i przewodów zasilających maszyny urabiające, transportowe, urządzenia ruchome, przewoźne oraz ręczne zainstalowane w podziemnych wyrobiskach (pomieszczeniach) kopalń.

W generatorze udarowo-akustycznym z pomiarem typu GUA-100E/P do lokalizacji uszkodzeń kabli lub przewodów
oponowych zastosowano metodę polegającą na wykorzystaniu efektów optyczno-akustycznych towarzyszących impulsowemu przebiciu izolacji napięciem probierczym (regulowanym do 20kV) w miejscu uszkodzenia żyły badanego kabla lub przewodu oponowego. Generator udarowo-akustycznym z pomiarem typu GUA-100E/P może pracować w trybie pracy pomiar oraz w trybie lokalizacja.

LOKALIZACJA:
Energia z baterii kondensatorów o regulowanym napięciu od 0 do 20kV poprzez iskrownik i zaciski probiercze podawana jest na badany kabel lub przewód oponowy. Zmiany napięcia probierczego można dokonać pokrętłem regulacyjnym. Częstość impulsów oraz ich energia zależne są od odległości elektrod iskrownika.
POMIAR:
Pomiar poprawności wykonanej naprawy uszkodzonego kabla dokonywany jest przez obserwację prądu na wyświetlaczu miliamperomierza przy odpowiednio ustawionym napięciu probierczym. Zgodnie z normą naprawiany kabel lub przewód można podłączyć pod napięcie, gdy prąd upływu jest <300μA/km.


Pobierz kartę katalogową:

ikonaGenerator udarowo-akustyczny z pomiarem typu GUA-100E/P

Wybrane produkty