Bezpiecznik wysokiego napięcia typu RG2 2 WO1

Opis

Bezpiecznik wysokiego napięcia typu RG2 2 WO1

Zastosowanie:

Bezpiecznik wysokiego napięcia typu RG2 2 WO1 przeznaczony jest do zabezpieczenia urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, w instalacjach elektrycznych o napięciu zasilania 6 kV. 

Budowa:

Bezpiecznik wysokiego napięcia wykonany jako odlew z epoksydowej żywicy termoutwardzalnej. Zastosowana wkładka topikowa typu WBP-6 7.2KV 0.7A produkcji ABB.

 

Dane Techniczne:

Typ Dane
Napięcie znamionowe UN: 6 kV
Napięcie probiercze izolacji UNp: 20 kV
Temperatura pracy: do 100oC

 

Pobierz kartę katalogową:

Bezpiecznik wysokiego napięcia typu RG2 2 WO1

Wybrane produkty