Uniwersalny pochłaniacz ognia typu UPO-1

Opis

Uniwersalny pochłaniacz ognia typu UPO-1

Zastosowanie:

Uniwersalne Pochłaniacze Ognia UPO-1 są produkowane jako część zamienna do osłon ognioszczelnych stacji transformatorowych typu IT3S… typoszeregu ognioszczelnych stacji transformatorowych typu MAR-….. oraz pól rozdzielczych typu ROK…

Pochłaniacze ognia typu UPO-1 służą do rozładowania wysokiego ciśnienia , które może wystąpić w stanach awaryjnych szczególnie przy zwarciu łukowym w danej komorze aparaturowej GN lub DN. 

Powstałe w trakcie zwarcia łukowego gazy wraz z cząstkami rozrzedzonych metali w czasie przejścia przez pochłaniacz ulegają ochłodzeniu a cząstki metali są zatrzymywane co zabezpiecza otoczenie przed skutkami inicjacji wybuchu metanu lub pyłu węglowego.

Uniwersalne Pochłaniacze Ognia UPO-1 są całkowicie kompatybilne z pochłaniaczami produkcji „ZWAR” Warszawa typu P2 i P3 oraz produkcji „MEFTA” Mikołów typu P3.

Uniwersalne Pochłaniacze Ognia UPO-1 posiadają śruby mocujące M12 z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym w klasie 8.8.

Dane Techniczne:

TypDane
Gabaryty:420 x 200 x 130 mm
Ciężar całkowity:13 kg
Stopień ochrony:IP-54
Cecha dopuszczenia:ExdsI KDB nr 99.239x
Zgodność z normami:PN-83/E-08110, PN-83/E-08116

 

Dopuszczenie:

Pochłaniacze posiadają atestację Kopalni Doświadczalnej „Barbara” L.Dz. KD-4/2556/99/716/inż DP oraz cechę budowy przeciwwybuchowej – KDB 99.239X.

 

Pobierz kartę katalogową:

Uniwersalny pochłaniacz ognia typu UPO-1

flagi programu unijnego funduszu