Wpust uniwersalny kablowy skośny typu WUKS

Opis

Wpust uniwersalny kablowy skośny typu WUKS

 

Zastosowanie:

Wpust uniwersalny kablowy skośny typu WUKS przeznaczony jest do wprowadzania kabli i przewodów o przekroju kołowym do wnętrza urządzeń elektrycznych ognioszczelnych grupy I. 

W zależności od wykonania ( WUKS wyk. 0-6) wpusty umożliwiają wprowadzenie kabli i przewodów o średnicy od 34mm do 69mm.

Wpusty wykonane są jako konstrukcje stalowo-spawane. Uszczelnienie przewodu lub kabla we wpuście jest realizowane za pomocą odpowiedniej uszczelki gumowej.

Typoszereg wpustów WUKS:

Wykonanie Zakres średnic przewodów [mm] Średnica wew. uszczelki [mm] Średnica wew. podkładki [mm] Średnica wewn. korka metalowego [mm] Średnica wewn. stożka zaciskowego [mm]
Wyk. 0 Ø64 – Ø69 Ø69 +0,5 Ø70 +0,5 Ø69 +0,5 Ø64 +0,5
Wyk. 1 Ø59 – Ø64 Ø64 +0,5 Ø65 +0,5 Ø64 +0,5 Ø59 +0,5
Wyk. 2 Ø54 – Ø59 Ø59 +0,5 Ø60 +0,5 Ø59 +0,5 Ø54 +0,5
Wyk. 3 Ø49 – Ø54 Ø54 +0,5 Ø55 +0,5 Ø54 +0,5 Ø49 +0,5
Wyk. 4 Ø44 – Ø49 Ø49 +0,5 Ø50 +0,5 Ø49 +0,5 Ø44 +0,5
Wyk. 5 Ø39 – Ø44 Ø44 +0,5 Ø45 +0,5 Ø44 +0,5 Ø39 +0,5
Wyk. 6 Ø34 – Ø39 Ø39 +0,5 Ø40 +0,5 Ø39 +0,5 Ø34 +0,5

Głównymi elementami wpustów WUKS są:

 • korpus z wewnętrznym gniazdem na pierścień uszczelniający,
 • nakładka mocująca,
 • stożek zaciskowy,
 • nakrętka dociskowa,
 • pierścień uszczelniający z elastomeru,
 • podkładki metalowe (2 szt.),
 • pokrywa dolna (opcjonalnie).

Ponadto w dolnej części korpusu znajdują się dwa gniazda pod wpusty WPg-1, które standartowo zaślepione sa korkami metalowymi.

W przypadku kiedy nie jest wprowadzony przewód lub kabel do wpustu przewidziany jest do montażu odpowiedni korek metalowy. Wpust mocowany jest do urządzenia trzema śrubami M16. Pomiędzy korpusem wpustu a osłoną ognioszczelna urządzenia występuje złącze ognioszczelne cylindryczno-kołnierzowe.

Parametry teczniczne

 • gabaryty: 420 x 280 x 225 mm
 • ciężar: 21 kg
 • temperatura otoczenia: -20oC do +40oC
 • położenie pracy: dowolne
 • stopień ochrony: IP54

Certyfikat

Dnia 18.07.2012r. wpust uniwersalny kablowy skośny WUKS otrzymał certyfikat uzupełniający badania typu WE: KDB 05ATEX189U/3

Wpust uniwersalny kablowy skośny WUKS posiada certyfikat badania typu WE: KDB 05ATEX189U z dnia 10.06.2005r.

Główny Instytut Górnictwa, Jednostka Notyfikowana nr 1453 zgodnie z artykułem 9 Dyrektywy 94/9/WE z dnia 23 marca 1994, potwierdza że część lub podzespół będący przedmiotem niniejszego certyfikatu spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące projektowania i budowy urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wymienione w Załączniku nr 2 Dyrektywy 94/9/WE (Rozdział 2 Rozporządzenia MG z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz.2203)

Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spełnienie wymagań norm:

 • PN-EN 60079-0:2009
 • PN-EN 60079-1:2010

Wpust uniwersalny kablowy skośny WUKS posiada oznaczenie:
KDB 05ATEX189U
I M2 Ex d I Mb
1461

 

Pobierz kartę katalogową:

Wpust uniwersalny kablowy skośny typu WUKS

Wybrane produkty